st-coaching.dk - Nordsjællands Stressklinik

Succes skabes gennem trivsel og kompetenceudvikling

Historie

Det handler om mennesker, hvordan de trives, og hvordan de udvikler sig som hele mennesker og succesfulde medarbejdere.

st-coaching.dk er skabt for at hjælpe dig og dine medarbejdere videre i en effektiv, mentalt sund og succesfuld hverdag.

Ydelser, der gør en forskel

Mine ydelser og produkter er udviklet på baggrund af 30 års kompetence og erfaring med udvikling af professionelle mennesker inden for salg og ledelse fra top til bund i organisationen.

Faglighed og evidens er grundlaget for al min tilgang til udvikling af mennesker.

Erfaring og kompetencer

Steen Thomsen, der har etableret st-coaching.dk, har læst og studeret: Mennesker, sundhed, sygdom, stress, kommunikation, ledelse, salg og salgspsykologi samt interaktion mellem mennesker.

Steen har arbejdet med udvikling af mennesker og organisationer i de sidste 3 årtier – og har gjort en forskel, ikke kun i store sager, men i nuet – i hverdagen – i mødet med mennesker.

Målet med st.coaching.dk er at udvikle og styrke resultatdannelsen og trivslen hos vores kunder gennem målrettede og nærværende konsulentydelser rettet mod: Organisationen, medarbejderne og salget.

 

hvem sælger st-coaching til?

Private og offentlige virksomheder og mennesker i Danmark.

 

Hvem samarbejder st-coaching med?

st-coaching.dk indgår i en række netværk bl.a. netværket af certificerede stresscoaches og undervisere i Danmark – ForeBygstress.dk, PsykiatriFonden.dk og KommuneUddannelse.dk

  

Hvordan ser st-coaching.dk's fremtid ud?

Der er mere end nogensinde brug for at sætte fokus på den enkelte danskers og den enkelte arbejdsplads mentale sundhed. Det er kun gennem mental trivsel, at vi kan udvikle og skabe succes.

Den Nationale Sundhedsprofil i 2013, viser at 21 % (1,1 mio.) af alle danskere har et højt stressniveau (Kilde: Sundhedsstyrelsen). Vi ved, at 50 % af alle angst- og depressionslidelser i Danmark skyldes ubehandlet stress (Kilde: Statens Institut for Folkesundhed), så stress er ikke et modefænomen, men en reel og konkret trussel mod vores mentale sundhed.

Indsigt og forståelse er nogle af de vigtigste elementer i enhver forebyggelse.

For samfundet er der tale om en menneskelig og økonomisk trussel af betydeligt omfang. Stress og depression anslås i dag at koste op imod 60 milliarder kroner årligt. Og omkostningen er kun steget hvert år siden 2001.

Kompetenceudvikling er grundlæggende for at skabe succes og trivsel. Mange stressproblemer kan desuden henføres til manglende kompetencer og ressourcer hos den enkelte. Derfor er kompetenceudvikling ikke kun af stor betydning for virksomheden, men også i høj grad en vigtig faktor for det enkelte menneske i relation til den mentale sundhed