Tilflyttervirksomhed

Frederikssund byder nye virksomheder - store som små - velkommen. Som tilflyttervirksomhed bliver man en del af et velfungerende offentligt-privat netværk, som bl.a. omfatter en række vidensinstitutioner.

Hos Frederikssund Erhverv hjælper vi tilflyttervirksomheder med at blive sat i kontakt med vores samarbejdspartnere og netværk, der kan engageres for at hjælpe din virksomhed.

I Frederikssund Erhverv arbejder vi konstant på at forbedre rammevilkårene for erhvervslivet, og som del af netværket får du også muligheden for at påvirke udviklingen gennem medlemskab i Frederikssund Erhverv.

Et godt eksempel er Frederikssund Erhvervs samarbejde med kommunen om at forbedre infrastrukturen, så den både fremstår tidssvarende og fremtidssikret.

Samtidig giver den korte afstand og gode forbindelse til København gode betingelser for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft - akkurat som den høje koncentration af universiteter og vidensinstitutioner i oplandet. Dette er en væsentlig årsag til, at eksisterende virksomheder i mange tilfælde udvider deres produktion og forretning i Frederikssund.