13 millioner til nyt uddannelsesprojekt

Nu styrker Frederikssund ungdomsuddannelserne yderligere. I forrige uge åbnede Frederikssund Campus officielt, og nu har det nye FUEL-uddannelsesprojekt fået luft under vingerne med et to-cifret millionbeløb i støtte. Foto: Kenneth Jensen.

Mandag d. 21. august

Projektet FUEL skal sørge for, at flere af Frederikssunds unge mennesker starter på og gennemfører en erhvervsuddannelse. FUEL -  der står for Før, Under og Efter Læringsmiljøer - skal være med til at sikre en stærk fødekæde fra de lokale uddannelser og ind i de lokale virksomheder, hvoraf mange oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft.

FUEL har fået tildelt i alt 13 millioner kroner i støtte fra EU's Socialfond og fra Region Hovedstadens regionale erhvervsudviklingsmidler.

Konkret skal FUEL iværksætte en række aktiviteter, der tilsammen støtter op om elevernes valg- og læringsprocesser, der finder sted i de tre faser i elevernes liv: Før valg af uddannelse, under uddannelse og efter gennemførelse af grundforløbet. Og ikke mindst i overgangene ind imellem.

Borgmester i Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen, udtaler:

Jeg glæder mig meget over, at FUEL får 13 millioner kroner i støtte. FUEL er et særdeles relevant projekt. Jeg kender til flere virksomheder, som har svært ved at skaffe kvalificerede faglærte folk, og derfor er det vigtigt, at vi får endnu flere til at tage en erhvervsuddannelse. Vi skal sætte ind med en målrettet indsats, der starter allerede i grundskolen. Det er her de første frø skal sås.

Peter Bo Andersen, direktør i Frederikssund Erhverv, tilføjer:

Erhvervsuddannelsesområdet skal være efterspørgselsdrevet frem for udbudsstyret. Med FUEL får erhvervsskoler, grundskoler og uddannelsesvejledere i højere grad viden om, hvad virksomhederne efterspørger af den fremtidige arbejdskraft, og hvilke behov virksomhederne har. På langt de fleste områder er det ikke praktikpladserne, der mangler - det er eleverne.

FUEL gennemføres af de seks partnere: Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og de fire erhvervsskoler: TEC, SOPU, Esnord og Knord.

Rammen for projektets indsatser er, at alle aktiviteter udspringer af det tværgående, koordinerede og forpligtende samarbejde mellem kommune, virksomheder og erhvervsskoler med fokus på det udvidede Campus i Frederikssund.

Målsætninger i FUEL

FUEL-projektet sigter efter tre effektmål:

1. antal elever, der vælger en erhvervsuddannelse, stiger med 314.
2. antal elever, der gennemfører en erhvervsuddannelse, stiger med 193 i 2022.
3. antal indgåede praktikaftaler stiger med 205.

Dele af ovenstående tekst er sakset fra Frederikssund Kommunes hjemmeside, hvor du også kan læse flere detaljer om FUEL - klik her.