Dansk Industri på studietur i Frederikssund

Dansk Industris fagenheder Transport og Infrastruktur besøgte på deres studietur nogle af de store bygge- og anlægsprojekter i Frederikssund.

Fredag d. 10. november

Anført af branchedirektør Michael Svane var det en interesseret og spørgelysten gruppe DI-fagfolk, der lyttede til blandt andet oplæg fra MT Højgaard, brobyggerne fra RBAI JV og Vejdirektoratet.

Turen startede i Vinge, hvor MT Højgaard berettede om det enorme bygge- og anlægsprojekt i og omkring Vinge centrum, der er igangsat for nylig. Dernæst besøgte DI-gruppen byggepladsen ved den kommende Fjordforbindelse, hvor projektlederne Aldo Cattaneo og Fadi Saliba fortalte om metoderne og status for brobyggeriet.

Besøget blev afsluttet i informationscenteret ved Marbæk Strandpark, hvor Henrik Vincentzen fra Vejdirektoratet og Leif Tullberg fra selskabet bag Fjordforbindelsen gik i detaljer med brobyggeriets proces og finansiering.

Undervejs var der livlig dialog om de spændende projekter, der er i gang lige nu i Frederikssund og omegn.

Besøget på den kæmpestore byggeplads ved fjorden bød også på en rundvisning på pladsen. Her fik de besøgende fra Dansk Industri et solidt førstehåndsindtryk af det enorme brobyggeri.

Vi takker for besøget!