Generalforsamling: Bestyrelsen på plads

Frederikssund Erhverv afholdte den årlige generalforsamling på Metalskolen i Jørlunde med deltagelse af omkring 60 medlemmer. En enkelt ændring i bestyrelsen blev det til.

Onsdag d. 26. april

Bestyrelsen i Frederikssund Erhverv består af ni erhvervsfolk, som generalforsamlingen vælger, samt to medlemmer af bestyrelsen, som Frederikssund Kommune udpeger i forbindelse med konstitueringen efter et kommunalvalg.

I år var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:

Michael Tøgersen, Handelsbanken
Marie-Louise Bjerg, Mountain Top Industries ApS
Tom Hoel, Aerobicgården
Karina Hoffmann, House of LINK

Sidstnævnte ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen indstillede Michael Tøgersen, Marie-Louise Bjerg og Tom Hoel til genvalg samt Annette Kobberup, Executive Vice President, Global HR & Communication, CO-RO A/S til nyvalg.

Generalforsamlingen fulgte bestyrelsens indstillinger, og efter konstitueringen ser Frederikssund Erhvervs bestyrelse derfor således ud:

Michael Tøgersen, Handelsbanken (formand)
Ole Søbæk, Byrådsmedlem (C) (næstformand)
Marie-Louise Bjerg, Mountain Top Industries ApS
Tom Hoel, Aerobicgården
Annette Kobberup, CO-RO A/S
John Bang Nielsen, Bang Nielsen A/S
Peter Borregaard, Borregaard Business Group ApS
Birgitte Trasbo Kelvis, Trasbo A/S
Stig Bergdahl, Sillebroen
Tina Tving Stauning, Byrådsmedlem (A)
Martin Petersen, ecoXpac

Tak til de fremmødte for en god og hyggelig generalforsamling og tillykke til de valgte bestyrelsesmedlemmer!

N.B. Marie-Louise Bjerg, Birgitte Trasbo Kelvis og Martin Petersen er fraværende på ovenstående billede.