Klumme: Mere uddannelse skal skabe fremtidens Frederikssund

Af Peter Bo Andersen, direktør i Frederikssund Erhverv. Bragt første gang i Erhverv Nordsjælland den 24. oktober 2017.

Torsdag d. 26. oktober

Det var vist Nelson Mandela, der engang sagde, at "uddannelse er det mest kraftfulde våben, du kan bruge til at ændre verden med".

Helt så høje nagler er vi ikke oppe på i Fjordlandet, men ikke desto mindre anser vi netop rige uddannelsesmuligheder som et afgørende middel til at skabe det bedst mulige samfund i Frederikssund og omegn.

Både for indbyggerne og for erhvervslivet.

Tre markante milepæle

Inden for det seneste år er der hamret tre markante milepæle i den frodige muldjord ved Roskilde Fjord.

Campus Frederikssund har slået dørene op og tilbyder nu også en række nye erhvervsuddannelser. Op mod 200 elever er allerede startet på en af de nye uddannelsesretninger. Campus Frederikssund skal sikre, at man kan få en god og relevant uddannelse lokalt - uanset kompetencer og baggrund. Ingen forkert dør ind, ingen forkert dør ud.

Et forstærket skole-virksomhedssamarbejde er sat på skinner og har deltagelse af en stribe engagerede, lokale virksomheder, hvoraf nogle er tilknyttet Campus som ambassadører. Det er her også værd at fremhæve erhvervslivets engagement i kampagnen Kloge Hænder, hvor deltagerantallet næste år ser ud til at blive rekordhøjt.

Sidst, men ikke mindst, har Frederikssunds spritnye uddannelsesprojekt, FUEL, modtaget 13 millioner støttekroner fra EU og Region Hovedstaden. FUEL står for Før, Under og Efter Læringsmiljøer og skal være med til at sikre en stærk fødekæde fra de lokale uddannelser ind i de lokale virksomheder, hvoraf mange oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft

Der satses med andre ord tungt på uddannelse som fundamentet for fremtidens Frederikssund.

Et attraktivt samfund for alle

Og hvorfor så satse så tungt på uddannelse? Jo, når vi kan uddanne de unge mennesker lokalt, bliver Frederikssund mere attraktiv som bosætningskommune. Gode uddannelsesmuligheder trækker både børnefamilier og unge til området og fastholder nogle af de borgere, der ellers ville tage til Roskilde, Hillerød eller København for at uddanne sig.

For eksisterende og nye virksomheder bliver det også mere attraktivt at ligge i Frederikssund. Mulighederne for at få lærlinge, elever og kvalificeret arbejdskraft forbedres kraftigt med en stærkere fødekæde fra de lokale uddannelser.

Vi ser frem til de kommende års udvikling på uddannelsesområdet og er glade for at være en del af det tværgående og forpligtende fællesskab mellem kommune, virksomheder og uddannelsesaktører, der ligger bag den samlede uddannelsessatsning i Frederikssund.

Hvem står bag Campus Frederikssund?
Campus drives af et samarbejde mellem Knord, Esnord, TEC, SOPU, Frederikssund Gymnasium og Frederikssund Kommune.

Se mere på campus.frederikssund.dk.