Ny undersøgelse: Øget tilfredshed blandt vores medlemmer

I løbet af sommeren 2017 har Dansk Erhvervsfremme (DEF) foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne af Frederikssund Erhverv. Medlemmerne er blevet spurgt om deres holdning til vores ydelser og den værdi, vi skaber for erhvervslivet i Frederikssund.

Mandag d. 4. september

119 medlemsvirksomheder har svaret på undersøgelsen, hvilket svarer til lidt over 50 % af antallet af de adspurgte.

9 ud af 10 medlemmer er tilfredse med Frederikssund Erhverv, hvilket er en fremgang i forhold til en tilsvarende undersøgelse fra 2015, hvor det var 8 ud af 10.

90 % af de adspurgte medlemmer er tilfredse med Frederikssund Erhvervs ydelser. Også dette er en fremgang fra 2015, hvor tallet var 81 %.

Du kan se et executive summary af undersøgelsen her.

Et godt fingerpeg

Direktør i Frederikssund Erhverv, Peter Bo Andersen, siger:

- I tillæg til at kommunikere med medlemmerne i hverdagen er en medlemsundersøgelse et godt fingerpeg af, hvor vi står henne. Det er afgørende for os, at vi agerer i tråd med medlemmernes behov og ønsker. Og hvis ikke vi gør det, skal vi med det samme kunne justere kursen.

- Vi er rigtig glade for medlemmernes opbakning og tilsyneladende, pæne tilfredshed. Men derfor har vi nu alligevel tænkt os at blive ved med at udvikle os og tænke nye tanker med medlemmernes og erhvervslivets interesser for øje.

Ligger over nationalt benchmark

De adspurgte medlemmer har i undersøgelsen blandt andet skulle forholde sig til deres tilfredshed med Frederikssund Erhverv på otte forskellige områder.

På fire af områderne er tilfredsniveauet forbedret i forhold til 2015, og på seks af områderne ligger man over det nationale DEF-benchmark (se billede nedenfor).

Du kan se den fulde undersøgelse ved at klikke her.

Medlemsundersøgelse 2017 - screenshot

Har du feedback?

Er der et område, hvor du mener, at Frederikssund Erhverv kan styrkes? Savner du en specifik ydelse? Har du spørgsmål eller kommentarer til undersøgelsen eller medlemskabet af Frederikssund Erhverv generelt?

Uanset hvad du måtte brænde inde med, hører vi hjertens gerne fra dig.