40 år med fællesskabet som omdrejningspunkt

Svanholm Gods i Hornsherred er en virksomhed, der beskæftiger cirka 22 ansatte inden for forretningsområderne agerbrug, gartneri, kvægbrug, administration, bygningsvedligehold, storkøkkendrift, og oplevelser.

Torsdag d. 31. maj

Først og fremmest er Svanholm dog kendt som storkollektiv – et stærkt fællesskab bestående af omtrent 85 voksne og 60 børn.

Akkurat som det var for fyrre år siden, da drømmen om et selvforsynende kollektiv gik fra ide til virkelighed.

I 1978 købte en gruppe engagerede mennesker – efter længere tids forhandlinger – godset af daværende godsejer Bay-Schmith for det svimlende beløb 31,5 millioner kroner.

Torsdag den 31. marts 2018 kan Svanholm Storkollektiv fejre 40-års jubilæum.

Minder stadig meget om 1978

Siden stiftelsen i maj 1978 har de grundlæggende principper for livet på Svanholm ikke ændret sig markant. Det fortæller svanholmer og ansvarlig for "Svanholm Oplevelser", Jeanette Masasila:

- Vi er født ud af hippiebevægelsen, og det har til en vis grad fulgt os. Mange tror derfor, at vi er lige som Christiania, men det er slet ikke tilfældet. Dels ejer vi jorden og boligerne, og dels er der ret faste rammer for vores økonomi og sameksistens. Det er vi nødt til at have for at fastholde et velfungerende fællesskab.

Svanholm_annonce
Avisannoncen, der blev indrykket i foråret 1978 og var startskuddet til Svanholm Storkollektiv.

- Overordnet set er livet på Svanholm meget lig 1978. Det synes jeg godt, man kan sige. Det er stadig fællesskabet, der er i centrum, og vi har stadig fælles økonomi. Vi er et langt stykke af vejen selvforsynende og dyrker, spiser og sælger udelukkende økologiske produkter.

- Det skal dog siges, at vi har tillempet nogle ting, så de passer bedre til den tid, vi lever i. Blandt andet fællesøkonomien og boligformerne, lyder det fra Jeanette Masasila.

Modsat tidligere har hver familie i dag sin egen bolig med bad og køkken. Undtaget det såkaldte "olde-kolle", der huser nogle af Svanholms seniorer.

De fleste voksne svanholmere arbejder uden for Svanholm, mens omkring 15 beboere er ansat på godset i enten administrationen, i køkkenet, i gårdbutikken eller i landbruget. Uanset om man arbejder internt eller eksternt, går lønnen ind på den fælles NemKonto.

Herefter får hver enkelt svanholmer udbetalt et månedligt rådighedsbeløb. Beløbet er en bestemt procentsats af ens indkomst. Som voksen er det som udgangspunkt et krav, at man arbejder fuld tid.

Til gengæld for de store bidrag til "fælleskassen" bliver der lavet frisk, økologisk mad til beboerne hver dag, lige som opvask, transport, børnehave, skole, selvangivelser og flere andre praktiske ting finansieres af fællesskabet.

- Jeg ser det som en stor luksus, at jeg ikke skal tænke på eller betale for alle de ting, man normalt skal i en husholdning. Det frigør en masse tid og ressourcer i hverdagen. Og mit rådighedsbeløb kan jeg så bruge på tant og fjas, på rejser eller vælge at spare dem op, siger Jeanette Masasila.

En moderne landbrugsvirksomhed

Virksomheden Svanholm Gods er konstrueret som et kommanditselskab, der lejer jord og bygninger ud til kollektivet. Hver voksen beboer svanholmer ejer så en del af selskabet.

Godset består af 430 hektar, hvoraf en del er skov. Der er i alt cirka 22 ansatte i virksomheden. Lidt flere i sommerhalvåret.

Overordnet set består Svanholm Gods af fire forretningsområder, der hver især bidrager dels til selvforsyningen og dels til storkollektivets samlede omsætning:

Svanholm Oplevelser - består af gårdbutikken og de populære rundvisninger.

Kvægbrug - består primært af en større bestand af malkekøer. Svanholm leverer al deres mælk til Hansen Is i Lyngerup. Malkekøerne slagtes sidenhen, og kødet indgår fast i menuen på Svanholm.

Gartneri - består primært af grøntsagsdyrkning. Heraf sælges de 80 %, mens 20 % indgår i den daglige kost.

Agerbrug - består af dyrkning af markafgrøder. Størstedelen af disse går til kvægfoder.

De fire forretningsområder handler indbyrdes, således at der hele tiden er mest mulig motivation til at gøre sit arbejde så godt som muligt. Jo bedre kvægfoder, der produceres i marken, jo højere pris får den afdeling eksempelvis for deres produkter.

Alle ansatte på Svanholm Gods – både beboere og folk udefra – er ansat på overenskomstmæssig løn med alt, det indebærer. Og det er et helt bevidst valg.

- Vi vil gerne gøre tingene ordentligt, og derfor ser du ikke underbetalte litauere eller rumænere i marken på Svanholm. Vi ønsker at sikre ordentlige arbejdsforhold for alle, også selv om det er dyrere at drive landbrug på den måde, siger Jeanette Masasila.

Vi sigter hele tiden mod at blive mere bæredygtige

Et andet gennemgående element i alt, hvad der foregår på Svanholm, er bæredygtighed. Jeanette Masasila uddyber:

- Gennem de sidste 40 år har vi hele tiden arbejdet på at blive så bæredygtige som muligt. Det er en del af sjælen på Svanholm. Vi har to vindmøller, der producerer al den strøm, vi har brug for. Når de møller engang skal udskiftes, er det en drøm at opsætte en kæmpe mølle, der kan producere strøm nok til en stor del af Hornsherred.

- Vi er også i gang med at skifte vores biler ud til elbiler. Det sker løbende, og vi er på tre elbiler indtil videre. Desuden har vi investeret i elcykler, som er meget populære hos svanholmerne. Dem, der arbejder i Frederikssund og omegn, bruger cyklerne mere eller mindre fast. Lægger vi kilometerne sammen, har vi allerede cyklet to gange rundt om jorden.

Jeanette Masasila fortæller også, at godset fyres op med flis fra egen skov. Sammen med solpaneler sørger det for opvarmning af alle boligerne samt varmt brugsvand.

Tillykke!

Baseret på det drive og den energi, man møder ved et besøg på Svanholm, kan man roligt konkludere, at storkollektivet langt fra er "fyrre, fedt og færdigt".

Fællesskabet lever i 2018 i bedste velgående - med de nødvendige tilpasninger til livet i dag.

Vi ønsker Svanholm hjerteligt tillykke med jubilæet!