Erhvervsministeriet lancerer SMV:Digital

Tirsdag d. 25. september åbnede regeringens initiativ SMV:Digital, der skal styrke de små og mellemstore virksomheders digitalisering og e-handel.

Onsdag d. 26. september

smvdigital.dk  får landets SMV'er nu én indgang til en række tilbud, som kan understøtte virksomhedernes arbejde med at udnytte de nye digitale teknologier.

Et vigtigt initiativ, mener Peter Bo Andersen, direktør i Frederikssund Erhverv:

- Vi hilser det nye digitaliseringsprogram fra regeringen velkommen. Det er et vigtigt skridt for landets mange SMV'er. Der er ingen tvivl om, at mange små og mellemstore virksomheder - også her i Frederikssund Kommune - har udfordringer i forhold til den digitale omstilling.

- Med det her initiativ får virksomhederne mulighed for eksperthjælp til at udnytte de mange muligheder, der ligger i digitaliseringen. Det vil helt sikkert kunne gavne deres produktivitet og konkurrenceevne.

- Vi håber, at mange af vores lokale virksomheder vil udnytte tilbuddet.

Gavner op mod 2000 SMV'er de næste fire år

smvdigital.dk kan de små og mellemstore virksomheder for eksempel få tilskud til indkøb af privat rådgivning, der skal hjælpe til at afklare, hvordan virksomheden kan digitaliseres, og ligeledes afdække de økonomiske og forretningsmæssige potentialer ved at gøre det. 

Det forventes, at op mod 2000 små og mellemstore virksomheder i løbet af de næste fire år vil få gavn af tilbuddene i SMV:Digital.

Som del af SMV:Digital nedsættes senere på året et SMV-board, der skal komme med input til erhvervsministeren om fremme af digital omstilling i SMV’er og sikre, at SMV:Digital imødekommer virksomhedernes behov. Boardet vil bestå af virksomhedsrepræsentanter, eksperter og organisationer.

SMV:Digital er en del af regeringens strategi for Danmarks digitale vækst og følger af den politiske aftale om 'Initiativer for Danmarks digitale vækst', som blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre i februar 2018.