Kronik: Det går godt på erhvervsområdet i Frederikssund

Denne kronik er skrevet af direktør i Frederikssund Erhverv, Peter Bo Andersen.

Lørdag den 1. september

Læser man for mange læserbreve og indlæg på de sociale medier, fristes man til at tro, at Frederikssund er på afgrundens rand.

Vinge har fyldt – og fylder fortsat – meget. Det er sådan set forståeligt nok, men vi må også komme videre og begynde at fokusere på de mange positive ting, der sker rundt om os.

Udvidelser og investeringer i vente

Uden at der skal gå komiske Ali i den, kan vi i Frederikssund Erhverv konstatere, at der på alle fronter i erhvervet meldes om højt aktivitetsniveau og stor investeringslyst.

Flere virksomheder udvider – og endnu flere planlægger at gøre det.

Investeringslysten i Frederikssund og omegn er ikke mindsket – tværtimod. Der tegner sig et tydeligt billede af, at det fortsat er attraktivt at lægge sine erhvervsaktiviteter og investeringskroner her. Det gælder i øvrigt både i Vinge og i det omkringliggende erhvervslandskab.

Det ser også ud til, at flere af vores eksisterende virksomheder fortsætter med at vækste.

Vi kan ikke nævne navne endnu, men vi ved positivt, at der ligger udvidelsesplaner i skuffen på flere erhvervsadresser i kommunen.

Turismeerhvervet rykker også

Også på turismefronten er der i øjeblikket medvind på cykelstien.

Den lange, varme sommer har selvfølgelig også spillet en væsentlig rolle, men derudover har den fælles indsats i Fjordlandet og aktiviteterne i VisitFrederikssund været med til at gøre sommerperioden helt fantastisk for turismeerhvervet over en bred kam.

Frederikssund har vokseværk

Frederikssund vokser. Der opføres nye boliger i et omfang, vi ikke har set tidligere, og det er faktisk over hele kommunen, det gør sig gældende.

Priserne på lejligheder, huse og sommerhuse har taget nogle kraftige spring de sidste par år. Med en voksende økonomi og en øget bosætning lægges et solidt fundament for en langsigtet, sund kommunal økonomi.

---

Som samfund er vi inde i en højkonjunktur lige nu, og det smitter positivt af på vores erhvervsliv – også lokalt.

Vi skal glæde os over at have mange, fremadstormende virksomheder, der skaber arbejdspladser og genererer betydelige indtægter til kommunen.

Og så skal vi ellers i fællesskab udnytte det nuværende momentum bedst muligt!