Vikinger og erhverv hænger tæt sammen

For Vikingespillet i Frederikssund har samarbejdet med det lokale erhvervsliv stor betydning. Det er faktisk afgørende for, at "vikingerne" år efter år kan lykkes med at lave de populære og stort opsatte forestillinger på Kalvøen.

Mandag d. 28. maj

Rent økonomisk får Vikingespillet kun et mindre tilskud af Frederikssund Kommune og af og til fra forskellige fonde.

Resten af finansieringen - op til de omkring 3,5 millioner, det koster at drive Frederikssund Vikingespil - skal foreningen selv skaffe hvert år.

- Vi skal sælge en masse billetter, opnå en god omsætning i vores efterhånden mange boder og sørge for at gøre det så attraktivt som muligt at sponsorere Vikingespillet.

- Derfor er samarbejdet med det lokale erhvervsliv ekstremt vigtigt for os.

Det fortæller Camilla Dupont, der den 26. januar i år afløste Jesper Wittenburg som formand for Frederikssund Vikingespil.

Lokale leverandører prioriteres

Frederikssund Vikingespil er en af områdets største, tilbagevendende kulturbegivenheder.

Det skyldes først og fremmest en massiv, frivillig indsats fra de 450 vikinger i foreningen, men også opbakning fra erhvervslivet. Den opbakning gengælder vikingerne så godt, de kan.

- Vi forsøger så vidt som muligt at bruge lokale leverandører til de materialer og ydelser, vi har brug for. Det er alt lige fra scenematerialer til rengøring af toiletter. Vi er en integreret del af lokalområdet, og vi vil gerne give noget tilbage som tak for den opbakning, vi oplever.

- Der er en række lokale virksomheder, der støtter os i form af sponsorater og har gjort det i en årrække. Det er vi meget taknemmelige for. Uden deres opbakning ville vi have meget svært ved at overleve, siger Camilla Dupont.

Hun fortæller desuden, at foreningen hele tiden forsøger at gøre det så attraktivt som muligt at være sponsor for Vikingespillet. Flere nye muligheder og andre måder at tænke samarbejde og sponsorering på er i støbeskeen.

- Vi vil rigtig gerne arbejde tættere sammen med erhvervslivet, herunder vores nuværende sponsorer. Det er et vigtigt indsatsområde for os. Vi vil naturligvis meget gerne tiltrække nye virksomheder, vi kan samarbejde med. Derfor er vi også i fuld gang med at tænke i nye måder at skabe værdi for både nuværende og kommende sponsorer.

Kom med til "Heids Hævn"

Hvis man som virksomhed sidder og får lyst til at invitere medarbejdere, kunder eller samarbejdspartnere med til årets Vikingespil, kan man kontakte Camilla Dupont på formand@vikingespil.dk.

Samme fremgangsmåde kan i øvrigt bruges, hvis man ønsker at høre mere om mulighederne i et sponsorat.

Frederikssund Vikingespil har premiere på "Heids Hævn" fredag den 22. juni 2018 kl. 20. Stykket opføres på Kalvøen frem til søndag den 15. juli. Yderligere information kan findes på www.vikingespil.dk.

I år sponsorerer følgende Frederikssund Vikingespil:

Hovedsponsorer: Stark, Kvickly, GSV, JA Ejendomsservice, Haldor Topsøe
Storsponsorer: Carlsberg, Gastech Energi, Den Glade Tømrer, 3Byg, TJ Kloakservice
Basissponsorer: Benny Johansen og sønner, Karsten Arpe, Jørgen Olsen, FTZ, EL-ABC