Har du styr på virksomhedens persondata?

Hvis ikke, bør du deltage i vores Gå-hjem-møde!

Onsdag, den 14. marts fra kl. 14.00 - 16.30

Det bliver rigtig vigtigt at have styr på virksomhedens data på kunder, medarbejdere og andre personer.

Kender du Persondataforordningen? - Den bliver i løbet af kort tid af stor betydning for alle virksomheder, store som små, såvel personligt ejede, som i selskabsform. Såvel  for  offentlige institutioner som private og foreninger.

Det er i dag kun de færreste virksomheder, der lever op til de krav på området, som vil gælde fra den 25. maj i år.

Den 14. marts har du mulighed for at blive klogere på de krav, der stilles og på hvor dyrt, det kan blive ikke at leve op til dem. Men ikke mindst på, hvad din virksomhed kan/skal gøre.

DET GÆLDER HELT ALMINDELIGE DATA, ISÆR I DE MINDRE VIRKSOMHEDER

Ganske almindelige kontaktoplysninger på en kunde eller en leverandør er persondata. Det gælder også data på ansatte og ansøgere, herunder også uopfordrede, samt på medlemmer, klienter osv. Altså telefonnumre, adresser og/eller mailadresse.

Mange vil sikkert blive overrasket over, hvor meget de har liggende. Fremover skal man have overblik, have styr på det og have en politik om, hvordan virksomheden håndterer og opbevarer disse data. Ikke blot på fremtidige data, men også på dem, der allerede ligger i virksomheden.

Persondatastyrelsen kan, efter den 24. maj, give bøder af betydelig størrelse, hvis de, f.eks. ved besøg, konstaterer at reglerne ikke opfyldes. Persondatastyrelsen vil her have samme rolle, som det kendes fra Arbejdstilsynet.

RISIKO FOR TAB, ØKONOMISKE MM – VI KENDER KUN TOPPEN AF ISBJERGET

Men der er andre konsekvenser, der kan være mere alvorlige:

I de seneste år har der i pressen være omtale af sikkerhedsbrud i et stigende antal navngivne virksomheder -  også ganske store -  hvor CPR-numre, ved en fejl, pludselig ligger på en hjemmeside eller hvor hackere får fingre i persondata på f.eks. kunder, fordi sikkerheden i virksomheden har været utilstrækkelig.

Konsekvenserne har ofte været betydelige økonomiske og prestigemæssige tab, grundet omkostninger til at udbedre fejl, tab af kunder og andet. Undersøgelser viser  at antallet af virksomheder, som er blevet alvorligt ramt af sikkerhedsbrud, er betydeligt større end hvad der er kommet offentligt frem – specielt blandt de mindre virksomheder.

PROGRAMMET OG TILMELDING

Programmet for medlemsmødet om Persondataforordningen indeholder en gennemgang af de regler, der allerede gælder samt de nye.

Advokat Karina Lind Bertelsen fra Advodan i Glostrup  vil fortælle om, hvad du skal leve op til, når EU-forordningen træder i kraft og hvordan du løser det.

Implementeringen af krav til håndtering af persondata i praksis vil blive gennemgået af
direktør Asbjørn Andersen fra ASAConsult IT og Management APS. Her vil også nogle af de myter, der er opstået blive aflivet, ligesom du vil kunne få en fornemmelse af, hvor stor eller lille opgaven vil være i netop din virksomhed.

Der vil være tid til besvarelse af spørgsmål

Mødet afholdes den 14. marts kl 14.00-16.30 på kursusejendommen Femhøj,
Femhøjgaard, Hasselhøjvej 1, 3630 Jægerspris.

Deltagelse i mødet er gratis, men tilmelding er nødvendig på : info@frederikssunderhverv.dk,
senest den 6. marts 2018.