Spændende tider venter for Østergaards Frugtplantage & Mosteri

En stor, nyopført produktionshal samt ambitioner om både udvidelse af produktionen og om energineutralitet. Det er overskrifterne for Østergaard Frugtplantage & Mosteri i Hornsherred.

Torsdag den 8. juni

Østergaard Frugtplantage & Mosteri producerer most (primært æblemost), som sælges over hele Danmark. De fleste forbrugere er uden tvivl stødt på produkterne i en af de mange dagligvarebutikker, der forhandler mosten. Andre kundetyper er slagtere, bagerier og caféer både lokalt og nationalt. Virksomheden er blandt landets fem største mosterier.

Hvert år producerer brødreparret Christian og Ulrik Hemming Hansen mere end en halv million liter most fra udbyttet af de 40 hektar jord på gården uden for Dalby. Æblemosten er nøje sammensat af den mest smagfulde kombination af æblesorter, blandt andre Rød Elstar, Gloster og Mutsu.

Flasket op med most

Om der ligefrem var æblemost i sutteflasken hos brødrene Ulrik og Christian er nok tvivlsomt, men sikkert er det, at de begge er vokset op med arbejdet i en frugtplantage tæt inde på livet.

Faktisk udgør de tredje generation af familien Hemming Hansen, der producerer frugt og most.

Farfar Christian Hemming Hansen (som Christian er opkaldt efter) startede i 1938 en frugtplantage i Frederikssund - på grunden hvor Haldor Topsøe ligger i dag. Her producerede han blandt andet most og marmelade.

Efterfølgende tog familiens frugt- og mostproduktion afstikkere til henholdsvis Stenhøjgård i Frederikssund og til Græsted, hvor farfarens fætter drev et mosteri i en årrække.

I 1971 købte Christian og Ulriks far så Østergaard, hvor frugtplantagen og mosteriet ligger i dag.

- Østergaard blev valgt på grund af beliggenheden. Vi ligger mellem to farvande, og det giver nogle klimatiske forhold med mindre frost end andre steder, fortæller Christian Hemming Hansen, der i efteråret 2016 overtog virksomheden efter sine forældre.

Indtil da arbejdede han i frugtplantagen, hvor han i 2004 havde held til at ”genstarte” familiens mostproduktion, der ellers havde været sat i bero i tre årtier. En prøveproduktion på 3.000 liter blev revet væk af lokale borgere og butikker, og det viste et tydeligt potentiale, som familien derefter besluttede at forfølge. Siden da har virksomhedens fokus primært ligget i mosteriet.

Øget fokus på cirkulær økonomi

Noget af det første man bemærker, når man besøger Østergaard Frugtplantage & Mosteri er – ud over frugttræer og bærbuske så langt, øjet rækker – en stor vindmølle tæt på selve gården.

Vindmøllen blev opført i sommeren 2010 og var på det tidspunkt den størst mulige mølle, der efter regulativerne kunne opføres som husstandsmølle.

- Formålet med vindmøllen var at blive selvforsynende med energi. Der er vi dog ikke endnu, men møllen forsyner os med cirka en tredjedel af vores samlede energiforbrug. Ud over vind får vi vores energi fra naturgas, så samlet set er vores produktion absolut blandt de mest CO2-venlige i Danmark, beretter Christian Hemming Hansen.

Sammen med lillebror Ulrik er han i færd med at skubbe virksomheden i en spændende retning, hvor blandt andet øget fokus på cirkulær økonomi spiller en vigtig rolle.

- Vi kigger hele tiden på, hvordan vi kan optimere vores produktion og energiforsyning. Vi har blandt andet underskrevet en hensigtserklæring om at levere frugtaffald til biogasanlægget ved Skibby*, der er på tegnebrættet. I øjeblikket anvendes alt vores frugtaffald til kvægfoder, hvilket også er fint, men hvis vi kan skabe energi ud af det og samtidig få en sjat penge, er det bestemt attraktivt, lyder det fra lillebror Ulrik Hemming Hansen.

Brødrene oplyser, at Østergaard Frugtplantage har en fremtidig ambition om at være energineutrale.

Produktionen udvides

I efteråret 2016 investerede familien Hemming Hansen i en ny, stor produktionshal på Østergaard.

De topmoderne faciliteter med strømlinet produktion, ekstra lagerplads, flere kølerum og plads til kantine og administration er med til at professionalisere Østergaard Frugtplantage & Mosteri yderligere. Desuden har det øget produktionskapaciteten.

Derfor barsler Christian Hemming Hansen med en udvidelse af produktionen, selv om Østergaard hidtil primært har produceret æblemost. På den måde kan flere af årets måneder udnyttes.

- Nu har vi fået opbygget et stort og professionelt produktionsapparat, og det vil vi da gerne udnytte bedre set over hele året. Derfor kigger vi på, om vi skal til at producere andre former for most. Vi har selv 20 hektar med solbær og ribs, som vi vil kunne lave most af fremover, lyder det fra frugtavleren.

Han oplyser desuden, at Østergaard Frugtplantage & Mosteri har fået en rækkeforespørgsler fra virksomheder om produktion af rabarbermost og andre former for frugt- og grøntsagsmost.

Der tegner sig med andre ord en spændende og grøn fremtid for virksomheden på Østergaardsvej.

 

*Biogasanlægget, der refereres til, er en mulig udløber af Frederikssund Kommunes partnerskab i projektet Biogas 2020. Her undersøger kommunen mulighederne for biogasproduktion i Frederikssund Kommune og etableringen af konkrete biogasanlæg.