70-årigt arkitektfirma står stærkere end nogensinde

Mangor & Nagel fra Frederikssund har haft et rigtig godt 2018. Selv om regnskabstallene ikke ligger klar endnu, tyder alt på pæn fremgang over hele linjen. Det 70-årige arkitektfirma er altså i den grad i fin form trods den lettere fremskredne alder.

Torsdag d. 31. januar

Timingen for dette interview viser sig hurtigt at være god. Administrerende direktør Bente Priess Andersen har det brede smil på, da hun tager imod.

Årsagen er, at hun få sekunder inden vores møde har fået de foreløbige årsregnskabstal fra virksomhedens økonomidirektør. Tallene er ikke endelige – og fortsat fortrolige frem til generalforsamlingen den 20. marts – men smilet kan måske indikere, hvilken vej pilen peger.

- Vi har på flere niveauer haft et rigtig godt år. Uden at kunne sætte tal på kan jeg godt sige, at det tegner positivt. Det skyldes blandt andet, at vi har ændret virksomhedsstrukturen, så vi sikrer et tættere samarbejde på tværs af de forskellige afdelinger. Derudover har vi valgt at opdele vores økonomistyring, så vi i højere grad har fingeren på pulsen i de enkelte afdelinger og kan sætte ind tidligere, hvis det er nødvendigt, siger Bente Priess Andersen.

2018-regnskabet er det tredje årsregnskab, som Bente Priess Andersen er med til at aflevere, siden hun den 1. januar 2016 satte sig for bordenden i Mangor & Nagel. De seneste tre år har drejet sig om at videreudvikle og indfri virksomhedens potentiale samt sætte gang i et kontrolleret generationsskifte.

- Da jeg kom ind som direktør, var Mangor & Nagel en sund virksomhed, hvor mange ting fungerede. Råmaterialet var rigtig godt, men jeg har hen ad vejen skruet på forskellige knapper sammen med den øvrige ledelse for at gøre os mere effektive. Det har handlet om en finjustering af struktur, økonomi og synlighed, så vi er gearet til fremtiden, siger Bente Priess Andersen.

Ud over et – formodentlig – positivt regnskab bød Mangor & Nagels 2018 også på en nominering som Årets Ejerleder.


Ikke vækst for vækstens skyld

Arkitektfirmaet med afdelinger i København, Roskilde og Frederikssund - samt tilstedeværelse i Århus – har altid været en sund og veldrevet virksomhed.

Der er gået 70 år, siden arkitekterne Poul Mangor og Børge Nagel grundlagde virksomheden i Frederikssund, og i den periode har man aldrig haft røde tal i regnskaberne. Heller ikke i nedgangstider. Overskuddet har dog aldrig været specielt prangende, men det har egentlig heller ikke handlet om vækst for Mangor & Nagel.

- Vækst er ikke et mål i sig selv for os. Vi vil gerne vokse organisk, men prioriterer ikke vækst for vækstens skyld. Når vi alligevel vokser, er det for mig et tegn på, at vi forbedrer os, og at virksomheden fungerer, lyder det fra Mangor & Nagels frontkvinde.

En væsentlig faktor i virksomhedens succes er den stærkt forankrede kultur, som præger alle tre afdelinger. Bente Priess Andersen beskriver Mangor & Nagel som en familie, hvor de fleste kender hinanden godt og har været i virksomheden i mange år.

- Som leder er det meget vigtigt for mig at understøtte den familiære kultur, der altid har været i virksomheden. Jeg kender medarbejderne indgående, og vi vægter trivslen og den tætte, daglige kontakt meget højt. Vi er ikke særlig hierarkisk opbygget, og det tror jeg er en klar fordel for os. Folk er glade er for at være hos os og bliver her typisk i mange år. Det menneskelige perspektiv er vigtigt, og vi tror på, at det kan aflæses direkte på bundlinjen.

Bente Priess Andersen mener, at virksomhedskulturen er den primære årsag til, at Mangor & Nagel ikke oplever så stor udskiftning i medarbejdergruppen som nogle af de københavnske arkitektfirmaer.


Lokal tilstedeværelse og rekruttering

I Mangor & Nagels første år var mange af udviklingsprojekterne lokale. I dag er virksomheden involveret i byggeprojekter i hele Danmark. Altså er der ikke noget, der tilsiger, at virksomheden nødvendigvis skal have hovedsæde i Frederikssund længere. Og dog:

- Det har altid været vigtigt for os at være lokalt forankret, og det er det stadig. Vi har prioriteret at bevare afdelingerne i Roskilde og Frederikssund, og det har vi ikke planer om at ændre på. Med trekanten mellem Frederikssund, Roskilde og København har vi en stærk, regional tilstedeværelse.

Mangor & Nagel har altså bevidst valgt ikke at rykke teltpælene op og samle de godt 85 medarbejdere i hovedstaden, som ellers huser langt de fleste af landets arkitektfirmaer. Prioriteringen af den lokale tilstedeværelse betyder samtidig noget for rekrutteringen af medarbejdere, beretter Bente Priess Andersen.

- Vi forsøger at rekruttere lokalt, fordi det giver os en mere stabil sammensætning af medarbejdere, der passer godt til vores familiære kultur. Heldigvis har vi ikke oplevet problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

- Jeg tror generelt, at Mangor & Nagel virker tiltalende for en lidt anden type medarbejdere end dem, som tiltrækkes af det hurtigere liv i København. Desuden har vi et godt ry i branchen, og i de seneste år har vi fået en række præmieringer, der har givet os øget synlighed og tiltrækningskraft.


Fremtidens projekter

Mangor & Nagel har gennem tiden stået bag en lang række succesfulde byggeprojekter. Nogle er mere kendte end andre. Lokalt drejer det sig om f.eks. Frederikssund Sygehus og Sillebroen Shoppingcenter samt en stribe boligbyggerier og landskabsprojekter. I København står Mangor & Nagel blandt andet bag hotellet STAY Copenhagen og Kronløbshuset ved Havnefronten.

Nogle af de helt store projekter i støbeskeen er bydelen Frederiksbro i Hillerød, som Mangor & Nagel er med til at udvikle helt fra bunden, og den nye kanalby Enghave Brygge i København. Lokalt i Frederikssund er man blandt andet involveret i boligbyggeriet på Falkenborgvej og det mulige udviklingsprojekt, Skalleværket.

- Det er naturligt for os at byde ind på og være i gang med lokale projekter. Det er en del af vores DNA, siger Bente Priess Andersen.

Derudover fortæller direktøren, at der ikke er deciderede mål om vækst for fremtiden, men at man så småt er begyndt at kigge på muligheder for at udvide porteføljen af ydelser.

- Fremadrettet skal vi primært sikre os, at driften er fornuftigt set i forhold til efterspørgslen. Vi er meget konjunkturafhængige, så i forhold til den fremtidige udvikling er ikke alt under vores kontrol. Derfor er vi f.eks. også begyndt at kigge ud over landegrænsen. Vi mener, at der er markeder, hvor vores ydelser vil passe godt ind og være efterspurgte.

Bente Priess Andersen pointerer dog, at Mangor & Nagel skal holde fast i kerneforretningen, som er byggeprojekter i bred forstand – f.eks. boliger, idrætshaller, skoler, landskabsprojekter, domiciler til erhverv med mere.

Seniorbofællesskaber, hoteller, bygherrerådgivning og strategiske partnerskaber er eksempler på indsatsområder, der ifølge direktøren kan blive vigtige for Mangor & Nagel i fremtiden.

- Det betyder ikke, at vi skal til at genopfinde os selv. Vi skal blive ved med at lave det, vi er gode til – og gerne gøre det endnu bedre. Men det er klart, at vi naturligvis er nødt til at tilpasse os tiden og udviklingen på markedet, slutter Bente Priess Andersen.