Dansk Industri anbefaler motorvej til Frederikssund i 2020

Motorvejen til Frederikssund rykker tættere på. I en ny rapport om udviklingen af infrastrukturen i Danmark anbefaler Dansk Industri, at færdiggørelsen af Frederikssundsmotorvejen sættes i gang allerede i 2020.

Onsdag d. 27. februar

Motorvejen til Frederikssund er rent faktisk det højest prioriterede, nye anlægsprojekt i Dansk Industris store udgivelse, 'Infrastruktur i verdensklasse', som blev offentliggjort onsdag den 27. februar 2019.

Michael Svane, der er branchedirektør i Dansk Industri, udtaler:

- En færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen er påtrængende. Der er et stærkt, rigt og eksporttungt erhvervsliv i Frederikssund, som er dybt afhængige af en sammenhængende motorvejsforbindelse.

- Tilgængelighed er grundlaget for fortsat udvikling i Frederikssund og langs den samlede motorvej. Vi har derfor ikke været i tvivl om, at en færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen bør have den allerhøjeste prioritet. Nødvendigheden understreges af, at Fjordforbindelsen snart står færdig. En samlet motorvejsforbindelse er godt købmandskab.

Haldor Topsøe: Det vil være en markant fordel

Nyheden om DI's udtalte støtte til færdiggørelsen af Frederikssundsmotorvejen modtages positivt af en af områdets største virksomheder, Haldor Topsøe:

- Det er enormt positivt, at der nu er maksimalt fokus på at færdiggøre Frederikssundsmotorvejen. Det vil være en markant fordel for borgere og erhvervsliv i Frederikssundsområdet. Og for Haldor Topsøe betyder det meget, at vi får lettere ved at fastholde nuværende medarbejdere og tiltrække nye medarbejdere fra et større område. Det har også en meget positiv effekt på vores planer for den fremtidige produktion i Frederikssund, siger Kim Saaby Hedegaard, Group Vice President i Haldor Topsøe.

Et stærkt signal om motorvejens nødvendighed

Støtten fra Dansk Industri er markant og betydningsfuld. Det vurderer direktør i Frederikssund Erhverv, Peter Bo Andersen:

- Når en betydningsfuld spiller som Dansk Industri anbefaler færdiggørelsen af Frederikssundmotorvejen så klart og tydeligt, er det et stærkt signal og meget glædeligt. Vi er naturligvis helt enige i vurderingen af, at det er et af de allervigtigste infrastrukturprojekter i landet.

- Jeg vil her gerne sige tak til Dansk Industri og særligt til Michael Svane, der gennem en årrække har støttet vores ønske om en motorvej helt til Frederikssund - og i øvrigt bakker det op med de rette faglige argumenter.

Der er et stort behov for motorvejen

Ifølge Peter Bo Andersen vil færdiggørelsen af Frederikssundsmotorvejen "falde på et tørt sted". Dels bygges der boliger på livet løs i alle dele af Frederikssund Kommune, og dels står Kronprinsesse Marys Bro klar om blot et halvt år.

- Det giver simpelthen så god mening for den fortsatte vækst i vores erhvervsliv og for bosætningen i området. Infrastrukturen har længe haft trange kår heroppe, og lige om lidt vil vi stå med en firsporet bro over Roskilde Fjord, der ender ud i en tosporet motortrafikvej. Det hænger ganske enkelt ikke sammen. Vi har et stort behov for den motorvej, og nu er det tid til at finde finansieringen og få sat anlægget af motorvejen i gang, hvilket DI's rapport også understreger.

Samfundsøkonomisk vil der være en klar gevinst ved at binde Frederikssund Kommune og omegn bedre sammen med resten af Region Hovedstaden. Det samfundsøkonomiske afkast af Frederikssundsmotorvejen er i DI's genberegning vurderet til at ligge på 5,6 pct.

Om Frederikssundsmotorvejen

Frederikssundsmotorvejen har været på den politiske dagsorden siden 1963, hvor en motorvej helt til Frederikssund blev nævnt for første gang.

Anlægsloven for hele motorvejen samt linjeføringen har i årevis været fastlagt. Første og anden etape af Frederikssundsmotorvejen blev åbnet i henholdsvis december 2011 og juli 2015. Kun tredje etape, en strækning på cirka 25 kilometer, mangler. Som del af Finansloven for 2019 blev der afsat midler til at opdatere VVM-undersøgelsen, så projektet kan igangsættes, så snart der er politisk enighed om finansieringen.

Mere info

DI's pressemeddelelse: https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2019/2/investeringer-for-70-milliarder-kroner-skal-give-danskerne-verdens-bedste-transport/

DI's rapport, 'Infrastruktur i verdensklasse': https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2019/2/investeringsplan-for-dansk-infrastruktur-2020-2030/