Energiteknologer skabte bæredygtige vandløsninger til Vinge

Midt i marts udviklede en gruppe energiteknologstuderende fra KEA bæredygtige løsninger til håndtering af spildevand og overfladevand i Vinges 'grønne hjerte'. Vinderprojektet bød blandt andet på 'vertical farming' og naturlig rensning af overfladevand fra Vinge By.

Mandag d. 18. marts

Lad det være sagt med samme. Samarbejdet mellem Frederikssund Erhverv og KEA, Københavns Erhvervsakademi, resulterede igen i år i en række imponerende og meget kreative løsninger, da KEA WORKS VINGE løb af stablen for tredje gang.

Tårnhøjt niveau

De 25 studerende havde tre dage til at udvikle deres bud på, hvordan regnvand og spildevand fra Vinge By bedst muligt kan håndteres og genbruges på bæredygtig vis, f.eks. til rekreative områder.

- Niveauet har været tårnhøjt. Det er virkelig kommet bag på mig, hvor meget de studerende har kunne nå at researche og udvikle i løbet af så kort tid. Mange af forslagene ligger tæt op ad grundtankerne for Vinge, så det var virkelig svært for os at kåre en vinder.

Sådan lyder det fra byplanlægger Maria Mortensen fra Frederikssund Kommune, der var en af tre i dommerpanelet, da de studerende præsenterede deres løsninger i pavillonen i Vinge.

Til sidst var det gruppe 3 bestående af Ahmad Barakgi, Onur Atici og Ole Valentin, der løb med sejren. Gruppen havde med deres forslag formået at efterleve de fem elementer i Vinge-charteret og tillige udviklet den mest helhedsorienterede løsning. Hans Peder Wagner, der er forretningsudvikler i Frederikssund Erhverv og også var en del af dommerpanelet, siger:

- Vindergruppen har i høj grad formået at efterleve de forskellige krav, vi havde udstukket. Deres løsning er bæredygtig, den styrker fællesskabet, og den samler nærområdet omkring et fælles projekt.

'Væksthuset' – et nyt vartegn for Vinge?

Ahmad, Onur og Oles løsning består i korte træk af opsamling af områdets spildevand, et biologisk renseanlæg og til sidst et såkaldt aquapondisk anlæg, der muliggør jordfri dyrkning af grøntsager for Vinge-borgerne.

Løsningens tre elementer er samlet i et 'væksthus', hvilket vindergruppen beskrev som en centralt beliggende bygning i flere etager, der både kan fungere som nyt vartegn for Vinge, som drivhus og som kommunalt uddannelsescenter.

- Vi har forsøgt at tænke i helheder med denne løsning. Vi mener helt klart, at vores væksthusprojekt er muligt at realisere i Vinge i virkeligheden. Både fordi vi kun udnytter eksisterende teknologi, og fordi løsningerne kan skaleres alt efter behov og økonomi, lyder det fra Ole Valentin, der med sine 66 år var alderspræsident i gruppen.

Vindergruppen modtog en check på 5.000 kroner fra Frederikssund Erhverv for deres imponerende bud på en bæredygtig løsning til håndtering af spildevand i Vinge. De 25 energiteknologer fik alle ros med på vejen, da projektet blev afsluttet – og efter sigende også høje karakter fra KEA-underviser Stig Maegård.

Nu er forhåbningen, at de bedste løsninger kan danne inspirationsbank, efterhånden som virkelighedens Vinge videreudvikles.

KEA WORKS VINGE er et strategisk samarbejde mellem Frederikssund Erhverv og KEA, Københavns Erhvervsakademi. Siden 2016 har den kommende bydel Vinge en gang om året ageret case for grupper af unge studerende fra KEA.

KEA WORKS VINGE 2019 - 1 (640)

Vindergruppens illustration af 'væksthuset' i centrum af Vinge, der indeholder biologisk rensningsanlæg, undervisningcenter og et aquapondisk anlæg til 'vertical farming' af grøntsager.