Fra FUEL til MakerVærket

Fra 19,5 procent i 2016 til 28,6 procent i 2020. Så mange flere lokale unge søger nu mod en erhvervsuddannelse i Frederikssund Kommune. Det er et af de håndgribelige resultater af det treårige, EU-støttede FUEL-projekt, som nu transformeres til 'MakerVærket'.

Mandag d. 14. september

Fredag den 11. september blev erhvervsuddannelsesprojektet FUEL afsluttet - og dets afløser MakerVærket søsat.

Det skulle oprindeligt være sket ved en storstilet konference, men grundet COVID-19-situationen blev det til et digitalt event i stedet.

På flere forskellige lokationer i Frederikssund Kommune blev resultaterne og erfaringerne fra FUEL-projektet debatteret, og der blev også tid til at fokusere på MakerVærket, som FUEL nu transformeres til. Det hele blev livestreamet fra et TV-studie på Campus Frederikssund, hvor journalist Noa Redington ledede slagets gang flankeret af en række gæster, som f.eks. fremtidsforsker Liselotte Lyngsø, Mads Thimmer fra Innovation Lab samt en række lokale virksomheds- og uddannelsesledere.

FUEL2MAKER1Fremtidsforsker Liselotte Lyngsø og vært Noa Redington i gang med debatten i TV-studiet på Campus Frederikssund.

På Bautahøj Konferencecenter i Kulhuse var de lokale virksomheder, som de senere år har ydet en stor indsats som Campusambassadører, samlet for at afslutte FUEL-indsatsen og kigge frem mod MakerVærket.

Netop MakerVærket tog 200 grundskoleelever på Slangerup Skole hul på samme fredag, da de via et såkaldt hackathon skulle komme med konkrete løsninger på en udfordring stillet af den lokale virksomhed Mangor & Nagel A/S.

Udfordringen til de unge mennesker lød: Hvordan ser fremtidens pause ud på arbejdsmarkedet? Studerende fra Campus Frederikssund samt facilitatorer fra Innovation Lab hjalp eleverne med processen, der havde tre faser i form af 1) kortlægning af problemet, 2) idegenerering og 3) præsentation af ideerne.

Fredagens hackathon er et godt eksempel på, hvordan MakerVærket i de kommende år skal rykke erhvervslivet endnu tættere på grundskoler og øvrige uddannelser i lokalområdet, så vi får et mere efterspørgselsdrevet uddannelsesfokus og dermed en stærkere fødekæde af kvalificeret arbejdskraft.

Afdelingschef i Mangor & Nagel, Jacques Duelund, siger: 

- Vi får (via MakerVærket, red.) gjort vores firma synligt for eleverne, hvilket kan have en betydning for vores fremtidige rekruttering af medarbejdere. Samtidig håber jeg, at de unge menneskers bud kan hjælpe os til at tilrettelægge fremtidens arbejde, så vi kommer igennem det som hele mennesker.

I den kommende tid bliver der etableret et fysisk MakerSpace på Campus Frederikssund, hvor interessenter fra hele kommunen kan mødes og skabe ideer, produkter og koncepter. MakerVærket er dog i lige så høj grad også et mindset - og et flytbart koncept med satelitter i hele kommunen, som bringer de unge og erhvervslivet sammen og skaber et udviklingsrum for mere projektbaserede læringstilgange.

Her kan du se en kort film om FUEL-projektet:

Herunder kan du se en video, der gør dig klogere på afløseren for FUEL-projektet, nemlig MakerVærket: