Frederikssund Erhverv arbejder videre med FN's Verdensmål

Der ligger et stort potentiale i at bruge FN’s Verdensmål til at udvikle og vækste sin virksomhed – det gælder også lokalt i Frederikssund Kommune.

Fredag d. 25. oktober

FN’s Verdensmål kan blandt andet hjælpe din virksomhed, når det kommer til udviklingen af nye markeder, minimeringen af omkostninger og risiko - og ikke mindst optimeringen af virksomhedens drift.

Frederikssund Erhverv er derfor involveret i Erhvervshus Hovedstadens arbejde med at finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe de lokale virksomheder (vores medlemmer) med at udnytte potentialet i verdensmålene.

- Vi sendte i september måned en spørgeskemaundersøgelse ud til en række af vores medlemmer. Spørgeskemaet blev sendt ud i hele Region Hovedstaden, og i Frederikssund stod vi for imponerende 20 % af det samlede antal besvarelser, så man kan vist godt sige, at FN’s Verdensmål allerede fylder en del lokalt, siger projektleder Patrick Zaubitz fra Frederikssund Erhverv.

Det fremadrettede arbejde med verdensmålene

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen stemmer overens med lignende undersøgelser. De viser blandt andet, at kendskabet til FN’s Verdensmål blandt danske virksomheder er stigende, men at det kniber med at implementere dem i virksomhederne.

De store virksomheder går forrest og er længst med implementeringen, men samlet set er det under 25 % af Dansk Industris medlemmer, der har implementeret FN’s Verdensmål i deres strategi.

Og hvorfor lykkes det så ikke for mange virksomheder at udnytte potentialet og få integreret verdensmålene i virksomheden?

Det skyldes hovedsageligt, at det ikke har prioritet hos ledelsen, at der ikke er ressourcer nok til at arbejde med verdensmålene, og at der mangler viden og redskaber i virksomheden til at komme i gang.

- Vi kan se på undersøgelsen, at mange af de samme udfordringer går igen hos det lokale erhvervsliv. Men vi kan samtidig se, at der er mange, der interesserer for FN’s Verdensmål og gerne vil have gavn af at bruge dem aktivt i virksomhedens strategi. Der er altså helt klart et lokalt potentiale, som vi vil arbejde videre med at få forløst, lyder det fra Patrick Zaubitz.

I første omgang vil Frederikssund Erhvervs bestyrelse drøfte, hvordan vi i Frederikssund Erhverv bedst muligt kan hjælpe de lokale virksomheder med at udløse potentialerne i FN’s Verdensmål.