Læs høringssvaret til den kommende Erhvervs- og Vækstpolitik

Her kan du læse det høringssvar, som bestyrelsen for Frederikssund Erhverv indsendte til Frederikssund Kommune den 21. oktober.

Torsdag d. 24. oktober

Høringssvaret fra Frederikssund Erhverv er i relation til den foreslåede Erhvervs- og Vækstpolitik, der har været i offentlig høring frem til den 27. oktober 2019.

I indledningen lyder det:

"Bestyrelsen for Frederikssund Erhverv har med glæde noteret sig, at der fra Erhvervs- og Vækstudvalget og Frederikssund Byråd er udsendt en offentlig høring på den foreslåede Erhvervs- og Vækstpolitik.

Frederikssund Erhverv har gennem en længere periode efterlyst en justeret / fornyet politisk udmelding om kommunens tilgang til vores erhvervsliv.

Frederikssund Erhverv har ad flere omgange rettet direkte henvendelse til Frederikssund Kommune for en tydeligere holdningstilkendegivelse med henblik på, at givne politiske fokusområder kunne sikres både den rette ressourcemæssige- og organisatoriske struktur, der kan medvirke til den bedst mulige implementering af de ønskede målsætninger."

Du kan læse det fulde høringssvar her.