New Normal: Få coronahjælp fra Teknologisk Institut og FORCE Technology

Har din virksomhed tilpasset sig situationen under og efter corona? Det kan du nu få hjælp til med 50 betalte rådgivningstimer.

Fredag d. 12. juni

I et nyt onlineforløb lærer du at håndtere udfordringerne og udnytte de muligheder, der opstår i kølvandet på corona-pandemien - og komme på forkant med fremtidige kriser.

Når en krise som corona-pandemien rammer din organisation, er ledelsen nødt til at vurdere indvirkningen på jeres forretningsmodel, både på kort og på lang sigt.

Kriser afføder en række udfordringer, men skaber også muligheder for udvikling. Disse muligheder bør din virksomhed gribe, hvis I ønsker at komme styrket ud til den nye virkelighed, der venter – ’the new normal’.

Derfor tilbyder Teknologisk Institut og FORCE Technology nu et onlineforløb, der munder ud i en konkret handlingsplan for din virksomhed.


Hvad er The New Normal?

The New Normal er et individuelt onlineforløb med 50 betalte rådgivningstimer, der skal hjælpe din virksomhed med at konkretisere mulighederne for udvikling i forbindelse med corona-pandemien. The New Normal er finansieret af Industriens Fond.


Hvordan foregår The New Normal-forløbet?

I får tilknyttet en facilitator fra Teknologisk Institut eller FORCE Technology med mulighed for input fra andre vidensmiljøer. Facilitatoren indgår i en dialog med jer om jeres specifikke udfordringer ifm. krisen. Forløbet vil være fokuseret på udvikling og/eller implementering af konkrete tiltag. Et eksempel kunne være et tiltag, der har til formål at flytte din virksomheds aktiviteter derhen, hvor kunderne er.

På 4-6 uger udarbejder I sammen med facilitatoren en konkret handlingsplan med både her-og-nuaktiviteter og post-krise-aktiviteter. I gennemsnit vil det online rådgivningsforløb typisk bestå af 4-5 individuelle online møder (af ca. én times varighed).


Hvem kan deltage i The New Normal?

The New Normal egner sig til din virksomhed, hvis:

  • I er i fremstillingssektoren og har mellem 10 og 250 ansatte
  • I har oplevet en ordrenedgang i forbindelse med coronakrisen
  • I ønsker at udnytte nye muligheder og være bedre rustet til fremtidens kriser


Tilmelding

Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Tilmelding og screening foregår ved at kontakte projektleder Jan Overgaard eller Henrik Blach.

JAN OVERGAARD | +45 72 20 20 22 | JOV@TEKNOLOGISK.DK
HENRIK BLACH | +45 43 25 05 10 | HRB@FORCE.DK

Se hele projektpræsentationen her.