Ny taskforce skal hjælpe erhvervslivet og sikre den lokale sammenhængskraft

En række erhvervsfolk, byrådspolitikere, kommunalt ansatte og to folketingspolitikere har sagt ja til at være med i en ny taskforce. Sammen skal de 20 medlemmer komme med konkrete bud på, hvordan erhvervslivet i Frederikssund Kommune kan undgå de værste følger af coronakrisen.

Tirsdag d. 21. april kl. 9:00

Taskforcen er nedsat af Frederikssund Erhverv og får borgmester John Schmidt Andersen som formand, mens de lokalt valgte folketingspolitikere, Rasmus Stoklund (S) og Hans Andersen (V), også er med ombord sammen med fire byrådsmedlemmer.

Ti udvalgte erhvervsledere skal bringe erfaringer og konkret viden om den nuværende krise med til bordet. De ti erhvervsfolk repræsenterer virksomheder i forskellige byer, brancher og størrelser i Frederikssund Kommune.

"Der er ingen tvivl om, at coronakrisen generelt påvirker vores lokale virksomheder på negativ vis. Vi ved, at en del erhvervsdrivende oplever markante fald i omsætningen, og nogle er tvunget til at afskedige medarbejdere på trods af de nationale hjælpepakker. Vi har derfor brug for en stærk, lokal indsats nu og i de kommende måneder - og den indsats er vi sikre på, at den nye taskforce kan levere kvalificeret input til. Vi er glade for den brede opbakning, der har været til tiltaget". Sådan lyder det fra Peter Bo Andersen, der er direktør i Frederikssund Erhverv.


Det handler om lokale arbejdspladser og velfærd

Borgmester John Schmidt Andersen kommer til at sidde for enden af det virtuelle mødebord som formand. Han var ikke sen til at takke ja til tilbuddet om at nedsætte en lokal taskforce, da ideen første gang blev luftet fra Frederikssund Erhvervs side.

"Det er et fint initiativ. For os som kommune er det en glimrende mulighed for at få den nødvendige viden og indsigt, så vi kan handle proaktivt og hjælpe erhvervslivet. Det er vigtigt, at vi får så mange virksomheder som muligt igennem den her krise uden for mange skrammer", udtaler John Schmidt Andersen. Han fortsætter:

"Vi prioriterer det her højt, for det handler om langt mere end størrelsen på overskuddet i den enkelte virksomhed. Det handler om lokal sammenhængskraft, arbejdspladser og erhvervslivets økonomiske bidrag til vores fælles velfærd. Vi er som kommune og borgere afhængige af et velfungerende erhvervs- og handelsliv, hvis vi fortsat skal have et lokalområde, der er attraktivt at bo og arbejde i".

Første møde for den nye taskforce bliver torsdag den 23. april 2020. På grund af coronasituationen mødes medlemmerne ikke fysisk, men digitalt.

Det er planen, at den nye taskforce skal ses to gange yderligere inden sommerferien.


Her er de 20 medlemmer af taskforcen

John Schmidt Andersen, borgmester (V) i Frederikssund Kommune.

Tina Tving Stauning, byrådsmedlem (A) og formand for Teknisk udvalg i Frederikssund Kommune.

Ole Søbæk, byrådsmedlem (C) og formand for Vækstudvalget i Frederikssund Kommune.

Niels Martin Viuff, byrådsmedlem (C) i Frederikssund Kommune.

Michael Tøgersen, bestyrelsesformand for Frederikssund Erhverv og byrådsmedlem (V) i Frederikssund Kommune.

Hans Andersen, medlem af Folketinget (V).

Rasmus Stoklund, medlem af Folketinget (A).

Torben Kjærgaard, kommunaldirektør i Frederikssund Kommune.

Kristian Nabe-Nielsen, teknisk direktør i Frederikssund Kommune.

Henrik Støwer Petersen, CEO hos Mountain Top Denmark.

Morten Voss, CEO i Roth North Europe.

Jan Vesth-Wiersholm, fabriksdirektør i Haldor Topsøe A/S.

Annette Kobberup, Executive Vice President hos CO-RO A/S.

John Bang Nielsen, ejer og direktør hos Bang-Nielsen A/S.

Jacob Buus Møller Andersen, direktør på Bautahøj Konferencecenter.

Lars Holmgaard, Head of Department i Bravida Danmark A/S.

Rikke Heede, Butikschef i Føtex Frederikssund.

Jesper Fini Kuhre, Filialdirektør i Danske Bank, Frederikssund.

Johnni Falkensten, Vinhandler hos Falkensten Vin.

Peter Bo Andersen, Direktør i Frederikssund Erhverv.


For yderligere oplysninger:

Peter Bo Andersen, direktør i Frederikssund Erhverv, pba@frederikssunderhverv.dk | 29 49 46 64.