På virksomhedssafari i den lokale erhvervsjungle

Torsdag den 2. maj var en udvalgt gruppe lærere fra lokale grundskoler i Frederikssund Kommune på virksomhedssafari i den lokale "erhvervsjungle". Formålet er et endnu tættere skole-virksomhedssamarbejde.

Torsdag d. 2. maj

Lærerne fra de lokale grundskoler besøgte i alt seks lokale virksomheder, nemlig 3Byg Tag & Facade, Mountain Top Industries, Omsorgscentret Pedershave, Topsil, Bautahøj og Anlægsgartner Gottlieb.

Hvert sted var der afsat en time til en kort virksomhedspræsentation, en rundvisning samt til uddybende snak om virksomheden, lærlinge, elever og samarbejdet mellem skoler og erhvervsliv.

En af de lokale virksomheder, der tog gæstfrit imod underviserne, var 3Byg Tag & Facade. Tømrer- og snedkermester Peter Kyster siger:

- Jeg synes, det er et rigtig godt arrangement. Når vi mødes på den her måde, er det helt sikkert med til at nedbryde nogle barrierer. Som virksomhed vil vi gerne være med til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, og der spiller skolerne og lærerne jo en vigtig rolle. Så det er vigtigt, at vi får en bedre forståelse for hinanden og et bedre samarbejde.


Eleverne skal udsættes for virkeligheden

Set fra et lærersynspunkt bød virksomhedssafarien på en unik mulighed for at lære nogle af de lokale virksomheder bedre at kende. Det kan klæde underviserne bedre på til at inddrage erhvervslivet i undervisningen på forskellig vis. Det kan John Henriques, der er lærer på Trekløverskolen, afdeling Marienlyst, godt genkende:

- Når vi formår at koble undervisningen med det omkringliggende samfund, kan eleverne ofte bedre se meningen med undervisningen. Som underviser synes jeg, det er vigtigt, at eleverne bliver "udsat" for virkeligheden og på den måde er bedre forberedt på deres valg og karriere efter grundskolen. 

- Virksomhedssafari er helt sikkert et udmærket koncept, og der må meget gerne være meget mere af den slags. Jeg håber, at det bliver prioriteret, så der er ressourcer nok til, at vi kan gøre det ordenligt.


Første, men ikke sidste gang

Virksomhedssafari er som koncept udviklet af Tektanken, der også deltog til arrangementet. Det er planen, at virksomhedssafarien i Frederikssund Kommune udbygges i de kommende år, så flere undervisere får et bedre kendskab til det lokale erhvervsliv - og omvendt.

Pernille Krogh, der er erhvervskonsulent i Frederikssund Erhverv, siger:

- Det var første gang, vi prøvede konceptet virksomhedssafari af på en mindre gruppe. Det forløb rigtig godt, og vi oplevede stor tilfredshed fra både lærere og virksomheder. Det er planen, at vi udvider arrangementet til næste år, så flere undervisere får muligheden for at komme tættere på det lokale erhvervsliv.

- Gennem uddannelsessamarbejdet FUEL forsøger vi at skabe et så tæt skole-virksomhedssamarbejde som overhovedet muligt. Ved arrangementer som virksomhedssafari får lærerne og virksomhederne mulighed for at udveksle viden og skabe relationer, og det er fundamentet for et tættere samarbejde. Vores ambition er helt klart, at det lokale erhvervsliv og arrangementerne for skoler og virksomheder automatisk bliver tænkt ind i grundskolernes årshjul og også i selve undervisningen.


En del af FUEL

Virksomhedssafari er en del af projektet FUEL, der skal sikre, at flere unge vælger og ikke mindst gennemfører en erhvervsuddannelse.

Projektet er et samarbejde mellem erhvervsskolerne, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune, og projektet har modtaget projektmidler fra EU's Socialfond og Regionale Erhvervsudviklingsmidler.

FUEL står for Før, Under og Efter Læringsmiljøer og er et 3-årigt projekt. FUEL gennemføres af de seks partnere: Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og de fire erhvervsskoler: TEC, SOSU H, Esnord og Knord.