Peter Bo Andersens nytårstale

Ved vores nytårskur mandag den 13. januar holdt direktør i Frederikssund Erhverv, Peter Bo Andersen, en nytårstale, der både kiggede tilbage og lidt frem. Du kan læse talen i dens fulde længde herunder.

Mandag d. 13. januar

Vi er netop sprunget ind i et nyt årti, og foran os venter et nyt et af slagsen, der kan vise sig at blive markant anderledes på en række områder. Det gælder både for borgere og erhvervsliv. Vi kommer til at opleve væsentlige forandringer – ikke mindst på arbejdsmarkedet.

Her tænker jeg primært på ret store demografiske ændringer, som jo rammer hele Danmark – men også her i Frederikssund kommer vi at mærke en markant afgang fra arbejdsmarkedet – en afgang der ikke let lader sig løse af de relativt små årgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet.

Flere og flere traditionelle jobs forsvinder lige så stille – og helt nye jobs skabes, drevet af ændringer på det teknologiske område, ændringer i markedernes efterspørgsel, udvikling i transport- og logistiksektoren, øget fokus på klimaforandringer og bæredygtighed og så videre.

Ja – det lyder jo for nogle skrækkeligt.

Og man kunne vælge at gå i sæk og aske – og springe ud fra vores nye højbro – eller også kan vi se det kommende årtis forandringer som en kæmpe mulighed. Og her står vi godt rustet i Frederikssund.

Men kigger vi lidt bagud, og zoomer vi ind fra det bredere perspektiv til det snævre, så har 2019 været et rigtig godt år for Frederikssund og for Frederikssund Erhverv.

Forbedret infrastruktur

Kronprinsesse Marys Bro blev færdig i det tidlige efterår. Før tid og under budget. Det er langt fra standard i offentlige anlægsprojekter af den størrelse.

Lægger man dertil, at lokale virksomheder fik et trecifret millionbeløb i ordrebøgerne via vores leverandørkatalog, Greater Suppliers, så må brobyggeriet siges at være en kæmpe succes.

Personligt må jeg sige, at selve åbningsdagen også var en fest – det er virkelig en dag, jeg kommer til at huske i mange år fremover.

Den lokale infrastruktur har fået et markant løft.

Selv om trafiktallene endnu ikke er på det forventede niveau, så har den nye fjordforbindelse en positiv indvirkning på den øvrige trafik i området, ikke mindst i Frederikssund by og på den gamle bro.

Modstanden mod brugerbetaling på broen er forståelig, men nu er den her – den nye bro. Og så må vi i fællesskab forsøge at påvirke beslutningstagerne til at finde midlerne, der kan gøre bropassagen gratis på sigt.

Sker det ikke inden for en overskuelig fremtid, må vi bare glæde os over, at vi nu har fået en meget længe ventet forbedring i vores interne mobilitet. Og uanset om man elsker eller hader den nye bro, så er vores øst/vest-transport blevet markant forbedret. Den gamle bro er ikke længere en flaskehals. og det mærkes i næsten hele vores kommune.

Den var lige ved at være der……. motorvejen. For søren, hvor er det frustrerende, at vi igen må vente på en ny regering. Det er dog dejligt, at der er ”fodslag” i korridorens kommuner, og det er godt, at John Schmidt Andersen sammen med sine kolleger netop har markeret sig ifht. Transportministeren om både motorvejen og S-toget.

Fortsat potentiale i Vinge

Vi kommer ikke uden om at nævne Vinge, der har været lidt af en sten i skoen for Frederikssund. Det er en realitet, som vi ikke skal forsøge at dække over.

I vores optik er der dog fortsat masser af potentiale i området. Det er et spørgsmål om tid, før vi ser mere fremdrift og flere spadestik i mulden derude.

S-togsstationen i Vinge er stærkt på vej og forventes indviet i august 2020, og det samme er boulevarden, der om kort tid vil forbinde området med Frederikssundsvejen.

Vi glæder os til at følge udviklingen i Vinge i 2020, og personligt er jeg ret sikker på, at vi snart kommer til at opleve en markant udvikling.

Der bygges på livet løs

Næsten uanset hvor i vores kommune, man kigger, er der godt gang i byggeriet. Nye parcelhuse, rækkehuse, lejligheder og ældreboliger skyder op i både Slangerup, Frederikssund, Gerlev, Skibby og Jægerspris.

Som noget af det seneste skal Fiomagrunden centralt i Frederikssund nu udvikles til 160 lejligheder af varierende størrelse.

Samlet set er det massive investeringer, der lægges i vores lokalområde, hvilket vil komme både virksomheder og borgere til gode. Derudover skal det naturligvis nævnes, at der står lokale entreprenører bag flere af projekterne, for eksempel ’Bangsbo’ ved Gerlev, der opføres af Bang Nielsen A/S, RR Bolig, Viuff, André Wilhelmsen, fam. Erlandsen og fam. Søgaard.

Læg hertil byggerier som Irmagrunden i Frederikssund, Klimahusene i Skibby, Lind og Risør-huse i Slangerup, Torstedlund (om man kan lide det eller ej), Alfabetkvarteret i Oppe Sundby, Lærkevej i Frederikssund samt en række andre byggerier, der går fra planlægning til byggeri snart.

De fornuftige hus- og grundpriser, som er stærkt understøttet af den rekordlave rente, den forbedrede infrastruktur og ikke mindst den vidunderlige natur er alle gode grunde til, at byggeriet i Frederikssund Kommune virkelig tager fart i disse år.

Det er meget positivt, at folk gerne vil flytte til Frederikssund. Det reflekteres i både den kommunale økonomi og et forbedret arbejdsudbud.

Derfor er det også vores klare opfordring til Byrådet at holde fast i denne udvikling. Vi har bemærket, at forskellige enkeltsager / byggerier møder indsigelse fra relativt snævre borgergrupper, men vi mener klart, at her skal der holdes fast. Indledningsvis nævnte jeg den demografiske udfordring, vi står med som en samlet kommune – dette kan kun løses med en øget bosætning af borgere i den arbejdsdygtige alder.

Derfor er vi også meget tilfredse med kommunens arbejde med både planstrategi og en decideret bosætningsstrategi.

Uddannelse og arbejdskraft

Området uddannelse og arbejdskraft har også i 2019 fyldt meget i Frederikssund Erhverv. Vi var blandt andet endnu en gang med til at afholde Campusdag XL - nu med flere end 30 virksomhedsambassadører. Det er meget flot!

Sidste år takkede vi ambassdørerne med medaljer – alle er lokale virksomheder, som har taget et kæmpe ansvar i indsatsen for at få flere unge til at vælge en erhvervsrelateret uddannelse. Den indsats blev om muligt forstærket i 2019, hvor vi tog Campusdag XL på Campus Frederikssund til nye højder sammen med kommunen og uddannelsespartnerne i projekt FUEL.

Denne gang var campusarealerne fyldt godt ud med endnu flere engagerede virksomheder inden for industri, håndværk, detail og servicefag.

Stor tak til alle ambassadører for et helt utroligt engagement med at tiltrække flere unge til Campus - og dermed tættere på vores lokale industri-, håndværks- service- og detailvirksomheder.

Samtlige 800 elever fra 8. og 9. klasserne i kommunens grundskoler besøgte Campus på dagen, og derudover var mere end 1.000 Campuselever med til at sætte 'erhverv på skoleskemaet' og gøre dagen til ét stort uddannelses- og karrieremekka.

Til næste år har vi fortsat ét skud i bøssen i FUEL-regi, og vi glæder os allerede til endnu en lokal skole-virksomhedsfestdag med fokus på fremtidens muligheder på Campus Frederikssund. Campusdag XL 2020 bliver fredag d. 11. september.

Selv når FUEL-projektet slutter i løbet af 2020 vil indsatsen på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet fortsætte!

Nyt MakerSpace

Næste store uddannelsesprojekt i årene frem bliver opførelsen af et MakerSpace på Campus Frederikssund i tæt samarbejde med kommunen, uddannelserne og ikke mindst virksomhederne. 

Det nye MakerSpace skal være et samlingssted for "makers" - foretagsomme folk fra opfindere og iværksættere til syersker og gamere. Brugerne vil komme fra hele kommunen og fra alle aldersklasser. Gør vi det rigtigt, kan det blive et fantastisk aktiv for borgere, uddannelser og virksomheder i hele Frederikssund Kommune.

Kommunen har her lyttet til erhvervslivets ønsker – og selvfølgeligt også valgt at følge de lovgivningsmæssige uddannelseskrav, der skal øge fokus på mere erhvervsrettede uddannelser. Kommunen har derfor afsat to mio. kr. til medfinansiering af makerspacet - med det klare modkrav, at vi i erhvervslivet skal gå med både økonomisk og teknologisk.

Vi har allerede nu fået meget positive tilbagemeldinger fra erhvervslivet vedrørende MakerSpace-planerne, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Haldor Topsøe og Helbo/Bravida for et stort engagement fra første færd – ikke mindst her i opstartsfasen, hvor der skal samles viden og læring, så vi kommer godt fra start. Vi forventer, at vi i forbindelse med Campusdag XL til september kan præsentere de første tiltag.

Virksomheder agerer globalt, men udvider lokalt

For den lokale økonomi og sammenhængskraft er det afgørende, at Frederikssund Kommune har et stærkt erhvervsliv.

Vi har behov for velfungerende virksomheder, der skaber vækst og arbejdspladser – og skæpper i kommunekassen.

Inden for de senere år har flere af vores større virksomheder fået nyt, internationalt ejerskab, som øger deres konkurrencekraft og globale rækkevidde.

Jeg kan nævne Procom, der nu er ejet af amerikanske Amphenol. Helbo Hansen er nu en del af Bravida Gruppen fra Sverige. Reson er ejet af amerikanske Teledyne. Topsil er ejet af taiwanesiske GlobalWafers. Roth North Europe ejes af tyske Roth Industries GmbH. Brenntag Biosector er nu ejet af engelske Croda International. Belgiske Umicore har købt en del af Haldor Topsøe, og samtidig har Temasek fra Singapore investeret massivt i Haldor Topsøe. Derudover er Mountain Top Industries nu ejet af den danske kapitalfond Axcel. Virksomheder som Koatek, Daniamant og Franck Geoteknik er ligeledes enten opkøbt eller har fået væsentlig eksternt medejerskab.

CO-RO A/S åbnede i august deres helt nye globale udviklingscenter, og det fortjener stor ros og tak for, at en så stor og global virksomhed fortsætter sine investeringer i Frederikssund.

Den massive nationale og globale interesse for vores erhvervsliv er som udgangspunkt et klokkeklart sundhedstegn. Det indebærer dog også en risiko set fra et lokalt perspektiv. Når ejerskabet skifter, kan en ændring i strategien eller et ønske om at skabe synergier føre til flytning af virksomheden - ofte til udlandet med tab af lokale arbejdspladser til følge.

Det har vi heldigvis været forskånet for i Frederikssund. Tværtimod har flere af de nævnte virksomheder udvidet og dermed styrket den lokale forankring.

Den styrke, vores store virksomheder har, er af uvurderlig betydning for vores øvrige erhvervsliv – og jeg mener faktisk, at alle mindre og mellemstore virksomheder tilstede her i dag, måske med enkelte undtagelser, har samarbejde og handel med vores store virksomheder i form af trykkeriopgaver, IT, revision, rådgivning, markedsføring, finansiering, catering, rengøring, håndværks- og anlægsopgaver, transport, logistik, landmålere, arkitekter, vagt og sikkerhed osv. osv.

Detailhandlen

Vores detailhandel udfordres overalt af e-handel og ændrede handels- og forbrugsvaner, og vi kan kun opfordre detailaktørerne til at se de ændrede mønstre som muligheder og udvikle med - og ikke imod - nye, blivende trends.  

Det er godt at se, hvorledes vores fire bycentre i kommunen kæmper konstruktivt med de fælles detailudfordringer.

I Frederikssund Handel har vi i årets løb afholdt flere succesfulde arrangementer, der alle har trukket folk og omsætning til vores område. Kulturdag ved Havnen, Børneloppemarked, Amerikansk lørdag, Fastelavnsfest og Juletræstænding for at nævne nogle.

Bevares, det er fortsat meget udfordrende tider for detailhandlen, og det vil de kommende år formentlig også være, men jeg synes, at vi har en lang række proaktive og engagerede forretningsdrivende – både i Bymidten i Frederikssund og i de øvrige bycentre i Slangerup, Jægerspris & Skibby – som er med til at løfte niveauet og interessen for at handle lokalt.

Og igen tilbage til den generelle udvikling i kommunen – det går godt, og flere indbyggere er én af de faktorer, der kan medvirke til en sund detailhandel.

Tilsvarende hilser vi initiativet om ’Månedens Detailbutik’ fra Lokalavisen Frederikssund og Danske Bank velkommen. Det er med til at fortælle de positive historier og fremhæve nogle af de mange forretningsdrivende, der fortsat skaber stor værdi for vores lokalområde.

Her skal lyde et stort tillykke til Falkensten Vin med kåringen som ’Årets Detailbutik 2019’!

Og så kan jeg da lige nå at fortælle, at vi her i Gågaden i Frederikssund holder en lille ”vinterfest” fredag d. 31. januar kl. 15-18. Her kan der leges med is og hygges med varm suppe, kakao, varme boller og lidt god mad sammen med kolde drinks til både børn og voksne.

Mere af Visit Fjordlandet

I det forgangne år er turismeindsatsen i kommunerne Lejre, Roskilde og Frederikssund rykket tættere sammen under paraplyen Visit Fjordlandet.

Vi ser Visit Fjordlandet som meget positivt, da der er en lang række synergier, vi kan udnytte til alles fordel. Når vi promoverer vores skønne fjordland i fællesskab, har vi flere ”muskler” og taler med vægtigere stemme over for både turister og andre organisationer nationalt som internationalt.

Derfor ser vi frem til, at Visit Fjordlandet inden for de næste år konsolideres til en egentlig DMO (Destination Management Organisation).

Vi har faktisk lige fået tallene for de kommercielle overnatninger i både Fjordlandet og vores egen kommune. De ligger på 19.900 – 21.700 samlet set, hvoraf Frederikssund tegner sig for mellem 6.800 og 7.500. Det er faktisk en stigning på 10 pct.

Det er vigtigt, at vi sammen udnytter de mange aktiver og styrker indenfor turisme og natur, vi har i kommunen – det er også vigtigt for indsatsen om at tiltrække og fastholde nye medarbejdere og sikre fremtidig bosætning.

Vi ønsker fortsat en markant turismeindsats med synlighed og lokal forankring her i Frederikssund Kommune.

Rolig nu, afslutningen er så småt på vej…..

Det går rigtig godt for vores erhvervsliv i hele Frederikssund.

Og det er næsten uanset, om du er anlægsgartner, elektriker, en fandenivoldsk vinhandler, hedder Mountain Top eller Haldor Topsøe, eller om du klipper hår, eller hedder Lomax og er blandt landets bedste til e-handel, eller hedder KT Stålindustri og bare kan det der med jern og stål. Eller om du hedder Trasbo og leverer kanon-service eller hedder Bautahøj, Femhøj eller Metalskolen og bare kan det der med service og gode oplevelser. Det kan Sannes Kaffe og Restaurant Toldboden i øvrigt også.

Det kan de, fordi vi har et erhvervsliv, der vil hinanden og kan hinanden. I Frederikssund Erhverv har vi en lille aktie i at få ting til at ske og folk til at mødes. Det har vores kommune også, både vores politikere og vores administration, og det fortjener både tak og ros.

Men der er som bekendt ingen roser uden torne – og selv om det ikke skal være min slutreplik til Johns (borgmester John Schmidt Andersen, red.) tale, så vil jeg tillade mig at med komme med et par konstruktive opråb.

For i 2019 har vi også været udfordrede af en tung proces med ny Vækst- og Erhvervspolitik samt af, at kontrakten med kommunen halter, og at vi derfor har hoppet fra tue til tue. Desværre oplever vi i FE en væsentlig reduktion i den kommunale medfinansiering, faktisk en reduktion på cirka 730.000 kr.

Det er derfor mit og FE's bestyrelses helt store håb – at man politisk i Frederikssund Byråd både oplever, hører og mærker vores erhvervsliv og den kæmpe betydning, det har for vores fælles velstand.

Den kommer ikke af sig selv, og derfor gør det ondt, når man politisk melder ud, at man ønsker at "fastholde et stærkt fokus på erhvervslivet" for dernæst at pålægger os en besparelse på omkring 15 % her i 2020. Tillader vi os at lægge besparelser fra 2017 og 2018 oveni, så er den kommunale bevilling nu reduceret med mere end 1 mio. kr. på under tre år.

Erhvervslivet har de sidste fem-seks år leveret massive investeringer og jobskabelse, så vi har et fælles behov for at kunne fastholde og understøtte den positive erhvervsudvikling i vores område. Dette bliver afgørende, når konjunkturerne uvægerligt vender på et tidspunkt!

Der er en række områder i kommunen, hvor de totale udgifter automatisk stiger af lovmæssige eller demografiske årsager, og da de skal finansieres, kan det undre, at man fra kommunens side vælger at "save i den gren, man sidder på" ved at reducere på erhvervsområdet, som genererer jobs og skatter - og dermed muliggør vores fælles velfærd.

Det er derfor mit håb for det kommende årti, at nedprioritering og nedskæringer i bevillingen til erhvervsudvikling stopper - og meget gerne vendes.

Men det ser godt for Frederikssund og for Danmark

Det er rigtig positivt, at de fleste cheføkonomer umiddelbart har afblæst en nært forestående lavkonjunkturperiode.

I modsætning til for et halvt år siden, er der en overhængende "risiko" for, at vi måske kan få endnu et par gode år på den helt store klinge for økonomien og vores lokale erhvervsliv.

2020-aktiviteter

Selv om året lige er startet, har vi allerede næsten 20 store og små aktiviter i kalenderen for første halvår af 2020.

For eksempel er der den 25. februar virksomhedsbesøg hos KT Stålindusti i Slangerup. Den 28. april afholder vi generalforsamling, vi skal på besøg hos Topsil GlobalWafers den 12. maj, og så slutter vi første halvår med et sommergrillarrangement hos Anlægsgartner Gottlieb i Skibby (se alle kommende arrangementer her).

Og så prøver vi at lave en lille sommerfest for erhvervet i forbindelse med Frederikssund Festivalen. Det bliver nok den 30. juli, men mere om dette senere.

Jeg vil slutte med at sige tak for et dejligt år – og årti.

Den 1. februar har jeg været i Frederikssund i 13 år, og det årti vi nu lægger bag os har været ganske forrygende. Vi har fået en ny bro og næsten en motorvej. Et attraktivt og velfungerende campus er skudt i vejret, der har været voldsom vækst i vores virksomheder over en bred kam, og så har vi oplevet boligbyggeri i en skala, som ingen troede var muligt.

Vi holder snuden i sporet og glæder os til de brølende 20'ere.

GODT NYTÅR!