Stormøde om nyt netværk

50 lokale virksomheder deltog mandag den 27. maj i et indledende stormøde på Femhøj om et muligt nyt netværk under Frederikssund Erhverv.

Tirsdag d. 28. maj

Stormødet var indkaldt af Frederikssund Erhverv på foranledning af henvendelser fra en håndfuld lokale erhvervsdrivende, som har efterlyst et nyt og bredt favnende netværk.

Mødet på Femhøj skulle afklare, om der reelt er et behov for en slags "paraply-netværk" og samtidig give mulighed for de potentielle netværksdeltagere for at komme med input til, hvilken form sådan et netværk skal have, og hvad det skal kunne.

Peter Bo Andersen, direktør i Frederikssund Erhverv, siger:

- Det var et meget positivt møde, synes jeg. Der var en god, konstruktiv dialog, og det var rart at se, at de forskellige lokale netværk var mødt op og - sammen med en række andre virksomheder - gav deres besyv med.

- Vi vil evaluere oven på mødet her - og så indkalde formændene for de eksisterende, lokale netværk til en mere konkret snak om behov og muligheder. For det er vigtigt for mig at slå fast, at hvis der skal stables et bredt favnende netværk på benene, skal det ikke afløse de mange mindre, lokale netværk, der fungerer glimrende i dag.

På mødet fortalte en række virksomheder om deres behov for et netværk, der kan samle erhvervslivet på tværs af kommunen.

I dag er mange af de eksisterende, mindre netværk geografisk opdelt, og ifølge flere af de fremmødte mangler der altså et overordnet netværk, der kan samle kræfterne og styrke samarbejdet i hele kommunens erhvervsliv.