Transformationen er i gang: Fra FUEL til MakerSpace

Siden 2017 har FUEL-projektet skabt et tæt samarbejde mellem virksomhederne og uddannelserne i Frederikssund Kommune. Den treårige, EU-støttede indsats har fået markant flere lokale unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Nu afløses FUEL-indsatsen af et nyt MakerSpace i Frederikssund, der kommer til at hedde ’Makerværket’.

Fredag d. 21. august

Fredag den 11. september 2020 markeres overgangen fra FUEL til MakerSpace med et større virtuelt arrangement, der på grund af COVID-19 afløser CampusDag XL.

Arrangementet er splittet op på en række forskellige lokationer i lokalområdet, men det hele streames live og kædes sammen af et studie på Campus Frederikssund, hvor den kendte journalist og forfatter Noa Redington er vært.

Dagen byder blandt andet på paneldebat i studiet samt såkaldte Hackathons på fem af kommunens grundskoler. Her skal elever med hjælp fra Campus-studerende løse virkelige udfordringer fra de lokale virksomheder i et meget intensivt forløb. De lokale virksomheder er også med på dagen – enten ude på skolerne eller på Bautahøj – og skal til slut vurdere elevernes løsninger.

Hele eventet produceres og sendes live som stream på nettet, hvor alle interesserede kan se med.

- Makerværket er en oplagt arvtager til FUEL, der nu helt efter planen bliver udfaset. Det bliver utroligt spændende at se, hvordan alle vores ambitioner og de afsatte ressourcer til det kommende MakerSpace kommer til at udmønte sig i praksis. Vi håber og tror på, at det bliver et lokalt kraftcenter, hvor elever, studerende, virksomheder, kulturliv og borgere kan opfinde, reparere, skabe og være kreative i fællesskab.

- For os er det selvfølgelig vigtigt, at erhvervslivet får mulighed for at møde de unge og kan stille praksisnære opgaver til skolerne, som de kommende Makervejledere skal være med til at gøre til relevante undervisningsforløb. Vi forventer, at skolerne og virksomhederne kommer endnu tættere på hinanden via Makerværket - og at vi får en folkeskole, der gør eleverne klar til at tackle virkelige udfordringer, som dem de kan møde på en arbejdsplads, siger Hans Peder Wagner, specialkonsulent i Frederikssund Erhverv.

Den fysiske bygning, der skal rumme Makerværket, kommer til at ligge på Campus Frederikssund, men projektet rækker også ud i andre dele af lokalområdet med satellitter i Hornsherred og på grundskoler via mobile enheder. Frederikssund Kommune har ud over to millioner i øremærket tilskud også netop godkendt, at lærere i kommunens grundskoler kan diplomuddanne sig som Makervejledere.


FUEL har fået erhvervet på skoleskemaet

I 2020 er andelen af lokale unge, der har valgt at starte på en erhvervsuddannelse, oppe på hele 28,6 procent. Det er klart det højeste tal blandt kommunerne i Nordsjælland og opfylder også regeringens målsætning på området. Det flotte resultat skyldes i høj grad FUEL-projektet.

- Det har været virkelig opløftende at se, hvor meget man kan rykke ved målrettet at samarbejde på tværs af "siloerne". I Frederikssund har vi – blandt andet med Campusdag XL og Kloge hænder - fået de unge til at kigge i andre retninger end gymnasiet. Og de lokale virksomheder har meldt sig på banen med et stort engagement og mange forskellige tilbud til skoleeleverne, lyder det fra Hans Peder Wagner, som fortsætter:

- Vi må bare sige, at erhvervslivet, kommunen og i høj grad grundskolerne og ungdomsuddannelserne er gået helhjertet ind i projektet – og det har skabt målbare resultater.

Sammen med U/NORD, SOSU H, TEC og Frederikssund Kommune har Frederikssund Erhverv været en af drivkræfterne bag projektet, der fra start har haft fokus på at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne hos de unge i grundskolen, men også på at sikre, at de unge bliver på uddannelsen og gennemfører den.

- Det er lykkedes at få erhverv sat på skoleskemaet rundt omkring på grundskolerne og også at få erhvervslivet dybt engageret i indsatsen om at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Det er selvfølgelig ikke sket fra den ene dag til den anden, men der har fra begyndelsen været vilje til forandring, og alle parter har kunne se meningen med at bruge ressourcer på det her. Det er vigtigt, at vi holder fast i det skabte momentum for at sikre den nødvendige fødekæde af kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet.


Frederikssundmodellen vækker interesse

At erhvervsliv, kommune, kulturliv og skolevæsen arbejder tæt sammen mod et fælles mål er bestemt ikke givet. Og succesen i Frederikssund går heller ikke ubemærket hen. Rundt omkring i Danmark begynder kommuner og organisationer så småt at få øjnene op for, at noget må blive gjort rigtigt i Frederikssund, siden tallene er så gode.

Der er mange, som er udfordret af for ringe søgning til erhvervsuddannelserne, og derfor må erfaringerne fra FUEL-indsatsen meget gerne komme andre til gode.

- Vi har fået flere henvendelser om at dele vores erfaringer med andre, og det gør vi hjertens gerne. Frederikssundmodellen har vist sig at virke rigtig godt hos os lokalt, og vi ser ingen grund til, at det ikke også skulle være tilfældet andre steder i landet. Udfordringerne med fremtidens kompetenceforsyning er et nationalt anliggende, og det løser vi kun ved at vidensdele og samarbejde på tværs, siger Hans Peder Wagner.