"Vi skal ikke være nedrivere, vi skal være adskillere"

Frederikssund-virksomheden Søndergaard A/S går forrest og ønsker flere krav og større fokus på bæredygtighed i nedrivningsbranchen.

Torsdag d. 27. juni

Vi møder direktør Mads Søndergaard en varm juni-eftermiddag i domicilet på Smedetoften i Frederikssund.

Vi skal snakke nedrivning, men bevæger os hurtigt hen til emnet bæredygtighed, da det tydeligvis fylder meget på matriklen.

Hovedkontoret har familievirksomheden selv bygget ud fra skelettet af en gammel industrihal, og at dømme ud fra de renoverede kontorlokaler står det klart, at bæredygtighed ikke bare er et buzzword i direktionen.

Mange af møblerne samt en hel af udsmykningen og det øvrige interiør er nemlig bygget af genbrugsmaterialer. Det giver hovedkontoret et flot og ret unikt look.

- Det er vigtigt for os at være så bæredygtige som muligt i det, vi foretager os. Det er den vej, det hele bevæger sig. Om 20 år skal vi ikke længere være nedrivere, men adskillere, siger Mads Søndergaard, der for syv år siden overtog roret i Søndergaard Nedrivning, nu Søndergaard A/S, efter sin far.

Med 'adskillere' mener direktøren, at der i fremtidens byggebranche vil blive stillet langt større krav til genanvendelse og håndtering af byggematerialer. Et nedrivningsfirma skal altså kunne bjærge vinduer, mursten, beton, træværk og så videre til direkte genanvendelse - frem for blot at vælte fire vægge og skaffe sig af med materialerne.

- Vi kan se, at flere bygherrer begynder at inkludere genanvendelse som et krav i de udbud, vi er med i. Det vil kun vokse fremover, og det er vi klar til at rykke på. I forhold til både vores klima og samfund giver det jo rigtig god mening, at vores branche bliver mere bæredygtig. Men det kræver nogle statslige incitamenter, så det også bliver økonomisk attraktivt – og så kræver det, at alle byggeriets parter ønsker det. Man er nødt til at have hele værdikæden med.

Søndergaard A/S alene håndterer omkring 300.000 tons affald og byggematerialer hvert år, så det er enorme mængder, der potentielt kan genanvendes i nyt byggeri. Mere end 90 % af de materialer, som Søndergaard A/S håndterer, bliver genbrugt på den ene eller anden måde, men det kræver i langt de fleste tilfælde en form for bearbejdning.

Som eksempel bliver træ ofte nedbrudt til flis og indgår i produktion af nye spånplader. En mere bæredygtig måde er at bruge materialerne direkte ved for eksempel at pille døre vinduer og døre ud, renovere dem overfladisk og bruge dem direkte i det nye byggeri.


Brækjern og en gammel Toyota Hiace

Det er ikke en overdrivelse at sige, at nedrivningsfirmaerne ikke altid har haft det bedste ry i byggebranchen. Det skyldes ifølge Mads Søndergaard blandt andet, at der er meget få krav til det at kunne kalde sig nedriver.

- Lige nu kan enhver person med et brækjern og en gammel Toyota Hiace oprette et CVR-nummer og starte et nedrivningsfirma. Jeg savner i høj grad en form for autorisation lige som i VVS- og elektrikerbranchen. Det vil sætte barren højere og luge ud i de brodne kar. Som branche mener jeg, at vi har brug for mere regulering og flere krav fra myndighedernes side. Specielt når det vedrører miljøtilsynet på landets nedrivningspladser.

- Tilsynet er i dag nærmest ikke-eksisterende, og det giver brobund for at slå plat på miljøhåndteringen. Som en seriøs aktør i branchen ser vi det som en kæmpe udfordring både miljømæssigt og konkurrencemæssigt.

Søndergaard A/S går en hel del længere end bare at opfylde kravene til affaldshåndtering. Virksomheden er ISO-certificeret inden for arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø og har de seneste år været gennem en proces, hvor samtlige arbejdsgange i virksomheden bliver styret og registreret ned til mindste detalje. Det er der en særlig grund til, fortæller Mads Søndergaard:

- Vi må aldrig tage let på vores arbejde. Nedrivningsbranchen er en af de brancher i Danmark med klart flest arbejdsulykker, og derfor prioriterer vi vores procedurer og sikkerhed meget højt. Ingen repræsenterer os ude på pladserne uden først at have gennemgået et kursus i sikkerhed, værnemidler og det at begå sig på en byggeplads, lyder det fra direktøren.

Der er dog en væsentlig udfordring med at insistere på introkurser til nye medarbejdere. Fordi virksomheden beskæftiger rigtig mange ufaglærte, er der en enorm udskiftning af medarbejdere - og det gør det til en dyr affære at insistere på ordentlig oplæring af nyansatte.

Når Søndergaard A/S går længere end mange andre firmaer i branchen på dette område, er det ikke for deres blå øjnes skyld. Det giver dem en konkurrencemæssig fordel. Ikke på pris, men på kvalitet.

- Vi er ikke billigst, men det ønsker vi heller ikke at være. Vores kunder er primært dem, der gerne vil købe tillid og tryghed. Vi kan tilbyde dem, at opgaven bliver løst professionelt, sikkert og forsvarligt af en virksomhed med fokus på bæredygtighed - og af medarbejdere, der ved, hvad de laver, lyder det fra Mads Søndergaard.

Hvor nedrivningsbranchen flytter sig hen de kommende år, bliver spændende at følge. Søndergaard A/S fra Frederikssund er i hvert fald gearet til et øget fokus på bæredygtighed – og på flere krav til branchen.


Om Søndergaard Nedrivning

Søndergaard-familien er oprindeligt fra Skibby. Mads’ farfar Ejnar Søndergaard startede med at bygge huse i Skibby og Slangerup, men slog sig hurtigt på nedrivning. Efter farfaren overtog Tommy Søndergaard, Mads’ far, virksomheden, som han indtil for syv år siden var direktør for – og i øvrigt stadig kommer dagligt i.

I 2012 igangsatte familien et kontrolleret generationsskifte, så det nu er Mads Søndergaard, der sidder for bordenden. Søndergaard A/S har cirka 150 ansatte, hvoraf de 125 er ufaglærte nedrivere. Det gør dem til en af Danmarks største nedrivningsfirmaer.

Virksomheden udfører desuden total- og hovedentrepriser på op til 15 millioner kroner.