Om os

I Frederikssund Erhverv er vi til for erhvervet og turismen i Frederikssund Kommune. Vi rådgiver store som små virksomheder og plejer erhvervslivets interesser. Desuden tiltrækker vi turister, borgere og virksomheder til Fjordlandet.

Frederikssund Erhverv blev etableret i 2007 som bindeleddet mellem den kommunale forvaltning og det lokale erhvervsliv.

Vi er en selvstændig enhed med egen bestyrelse og sekretariat, som yder erhvervsservice, rådgivning og arrangerer konferencer samt seminarer for erhvervslivet og turismeaktører. 

Medarbejderne i Frederikssund Erhverv har en solid forankring i dansk erhvervsliv med erfaringer fra bl.a. Dansk Industri, Vækstfonden, erhvervslivet og den akademiske verden. Mød erhvervsteamet her.

Erhvervslivets talerør

Frederikssund Erhverv er det lokale erhvervslivs talerør over for de beslutningstagere, som har indflydelse på erhvervslivets rammevilkår - kommunalt, regionalt og nationalt.

Frederikssund Erhverv har et tæt og velfungerende samarbejde med Frederikssund Kommune, som også sidder på to af bestyrelsespladserne i Frederikssund Erhverv - de øvrige ni beklædes af virksomhedsledere.

Vi stræber efter at gøre Frederikssund til et sted, hvor erhvervslivet mødes med en "hvordan kan vi hjælpe dig-attitude", samtidig med at vi profilerer Frederikssund - både regionalt, nationalt og internationalt.

Sådan er vi finansieret

Frederikssund Erhverv finansieres af et kommunalt bidrag, der forhandles årligt i form af en resultatkontrakt. Samtidig rejser Frederikssund Erhverv en stor del af finansieringen i form af kontingentindtægter fra medlemsvirksomhederne.

Yderligere rejses finansiering ved gennemførsel af projekter samt salg i turistbureauet med videre.