Handelsudvalget

Frederikssund har et aktivt handelsudvalg, som bl.a. er ansvarlig for en række arrangementer i løbet af året.

Handelsudvalget består af en række medlemmer fra den lokale detailhandel. Herunder kan du se Handelsudvalgets primære opgaver består i at:

  • Planlægge og afholde arrangementer over året
  • Arbejde på at "samle" medlemmerne i Frederikssund Handel
  • Prioritering af opgaver
  • Etablere arbejdsgrupper
  • Økonomi- og budgetansvar for udvalgets midler

Handelsudvalgets medlemmer: