Medlemmer

Frederikssund Erhverv dækker det samlede erhvervsliv i Frederikssund Kommune. Medlemsskaren spænder fra de største arbejdsgivere med mere end 500 ansatte til en lang række mindre virksomheder.

Hvorfor blive medlem?

Dit og din virksomheds medlemskab af FE er afgørende for at vi sammen kan fastholde og udbygge erhvervslivets stemme på vigtige områder. 

Frederikssund Erhverv er en selvstændig medlemsforening etableret i 2007, bl.a. med formålet at;

 • fremme dialogen mellem erhvervsliv, kommune og øvrige interessenter (se vedtægterne §3)
 • være det stærkest mulige talerør for erhvervslivet vedr. fastholdelse og forbedring af konkurrencekraft
 • være i tæt dialog om service og rammevilkår med Frederikssund Kommune 

 

Erhvervslivets stemme:

Frederikssund Erhverv har etableret et tæt og konstruktivt samarbejde med Frederikssund Kommune og har været involveret i en række sager som f.eks;

 • Øget kommunalt fokus på fastholdelse og skabelse af private arbejdspladser 
 • Sænkning af Dækningsafgiften fra 2014
 • Positiv udvikling kommunens udbudspolitik både på anlæg og service
 • Sikring af anlægslov for Frederikssund Motorvejen
 • Folketingsbeslutning om den kommende Fjordforbindelse 
 • En ny mere proaktiv dialog og kommunal sagsbehandling på det tekniske område
 • Udlægning af nye  byudviklings- og erhvervsarealer 

 

FE medlemsfordele:

Som medlem af Frederiksssund Erhverv får du adgang til fortrolig kompetent rådgivning og gratis sparring vedr;

 • Iværksætteri 
 • Generationsskifte 
 • Internationalisering 
 • Virksomhedudvikling
 • Innovation, lønsomhed og vækst
 • Risikominimering og styrket mulighed for finansiering

 

Derudover får du adgang til medlemsarrangementer, virksomhedsbesøg og netværk se aktivitetslisten.

Se medlemslisten her.

Se medlemskontingent for din virksomhed og meld dig ind her.