Bæredygtig Bundlinje

Bæredygtig Bundlinje yder gratis hjælp til en grøn forretningsplan med tiltag, der går direkte på bundlinjen og giver din virksomhed en grønnere profil.

---> DECEMBER 2018: BÆREDYGTIG BUNDLINJE HAR VÆRET "ET LOS BAGI"

---> JUNI 2018: BÆREDYGTIG BUNDLINJE I FINT SELSKAB

---> JANUAR 2018: BÆREDYGTIG BUNDLINJE - KUN TO PLADSER TILBAGE

---> OKTOBER 2017: BÆREDYGTIG BUNDLINJE UDVIDER

---> JULI 2017: RESTAURANT KALVØ ENERGIOPTIMERER OG SPARER PENGE

Projektet Bæredygtig Bundlinje, Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune giver hjælp til at gøre din virksomhed grønnere gennem eksempelvis at udvikle produkter, der undgår affald, at genanvende ressourcer eller spare på materialer eller energi i din virksomhed.

Du får en grøn forretningsplan

De aftalte tiltag bliver skrevet ind i en strategisk grøn forretningsplan - skræddersyet til din virksomhed af en professionel konsulent eller rådgiver.

Den grønne forretningsplan i Bæredygtig Bundlinje tager fat i de tiltag, som har størst potentiale for at give gevinst for din virksomhed. Det kan eksempelvis handle om:

Energi- og materialebesparelser
Din virksomheds potentiale for at udnytte råmaterialer i produktionen bedre og spare på energien.

Industriel symbiose
Din virksomheds restprodukter eller affald kan eventuelt bruges som ressource hos en anden virksomhed. Det kan handle om eksempelvis at udnytte overskudsvarme eller genanvende restprodukter.

Cirkulær produktudvikling og -design
Din virksomheds nye produkter og design kan tage højde for at undgå affald og at udnytte produktets materialer. Det kan for eksempel ske ved at genanvende materialer, designe produkter med lang levetid, som kan repareres eller skilles ad og genanvendes. På den måde kan virksomhedens produkter indgå i det økonomiske kredsløb igen og igen.

Når din virksomhed deltager i projektet Bæredygtig Bundlinje, vil I få glæde af:

  • En gennemgang af din virksomheds produkter og processer.
  • En afdækning af din virksomheds grønne potentialer.
  • Adgang til skræddersyet viden, workshops og netværk med andre virksomheder.
  • Konsulenthjælp til at udvikle en grøn forretningsplan med miljømæssige og økonomiske gevinster.
  • Værktøjer til at måle på effekterne af din virksomheds grønne forretningsplan.

Hvad skal din virksomhed bidrage med?

  • Engagement og motivation
  • Tid – cirka 90 timer i hele forløbet

Hvem kan deltage i Bæredygtig Bundlinje?
Små og mellemstore virksomheder med potentiale for materiale- og energibesparelser i Region Hovedstaden kan deltage i projektet. Det er gratis at deltage.

Hvordan deltager min virksomhed?
Tilmeld din virksomhed ved at kontakte Patrick Zaubitz, projektleder i Frederikssund Erhverv.
Mail: paz@frederikssunderhverv.dk, tlf. 24 62 98 62.

NB. Der er ingen pladser tilbage i Frederikssund Kommune.

Projektets partnere
Københavns Kommune, Fredensborg Kommune, Allerød Kommune, Frederikssund Erhverv, Danmarks
Tekniske Universitet (DTU), Aalborg Universitet (AAU København) og Gate 21. 100 små og mellemstore
virksomheder i Region Hovedstaden vil få assistance til at udvikle grønne forretningsplaner i projektet.

Projektet Bæredygtig Bundlinje modtager DKK 13.254.246,16 i EU Regionalfonds-medfinansiering.

Læs mere om projektet her.