BAME-netværket

BAME-netværket er et samarbejde mellem virksomheder inden for Byggeri, Anlæg, Miljø og Energi. Netop disse brancher er stærkt repræsenteret i Frederikssund Kommune.

BAME-netværket i Frederikssund Kommune afholder 2-3 møder om året. Målgruppen er virksomhedsledere inden for BAME-erhvervene, og formålet er at styrke dialogen og det forretningsmæssige samarbejde deltagerne i mellem.

Udgangspunktet for en fælles indsats er, at netop BAME-brancherne er meget stærkt repræsenteret i Frederikssund Kommune. Det giver på den ene side mange kompetencer, men på den anden side desværre også risiko for stor arbejdsløshed i nedgangsperioder.

Større og mere komplicerede opgaver
BAME-netværket skal styrke virksomhedernes faglige, juridiske og økonomiske platform, så de fremover kan påtage sig større og mere komplicerede opgaver. Det er ikke kune det offentlige, som i stadigt større omfang anvender hovedentreprise-modellen, det gør det private erhvervsliv også. Her kunne en mulighed også være at danne konsortier, virksomheder imellem.

Rustet til fremtidens opgaver
Netværket skal ligledes styrke virksomhedernes kompetencer, så de i større omfang kan påtage sig det, man kunne kalde fremtiden BAME-opgaver. Det kan fx være energirenovering, men også de udfordringer og muligheder som bliver en del af Vinge-visionen. En del af dette arbejde kunne også være et mere generelt kompetenceløft - fx i form af et målrettet virksomhedslederkursus.

Synlighed og stordrift
Desuden kan BAME-netværket også arbejde for at gøre medlemmerne mere synlige overfor potentielle kunder i bred forstand - fx gennem en øget markedsføring. Endelig kan netværket også arbejde med at skabe en fælles løsning af ikke kernekompetenceopgaver for at kunne drage stordriftsfordele.

 

Vil du i kontakt med BAME-netværk, så kan du kontakte Bent Kiemer.

 

ILL: BYGGEPLADS?