Cleantech produktion

Frederikssund Kommune er hjemsted for en række internationalt ledende cleantech virksomheder - og satser på yderligere vækst i sektoren.

Cleantech-industrien i Danmark er i vækst. 

Hovedstadsregionen huser halvdelen af alle danske cleantech virksomheder - og også i Frederikssund Kommune fylder de godt i statistikken. Virksomheder som Haldor Topsøe, Topsil og Sundolitt øger deres produktion her i kommunen - og bidrager dermed væsentligt til, at der i Frederikssund Kommune er beskæftiget tæt på 1.000 mennesker i cleantech-industrien.

Copenhagen Cleantech Park
Vi satser på yderligere vækst i branchen i Frederikssund Kommune. Derfor blev der i 2011 taget første spadestik til et nyt cleantech erhvervsområde, Copenhagen Cleantech Park, som ligger nord for det nye byprojekt Vinge, hvor Topsils internationale hovedkvarter og produktionsfaciliteter siden hen er rykket ind.

Det er et godt udgangspunkt for den videre udvikling af cleantechparken. For klyngedannelse er væsentlig både for virksomhedernes konkurrence- og innovationsevne - og det giver nye virksomheder mulighed for at trække på højt kvalificerede kompetencer i nærmiljøet.

Test & demo-projekter
Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv har desuden igennem mange år været involveret i udvikling af infrastrukturen og forbedrede rammevilkår for produktionsvirksomhederne i kommunen.

Producenter og leverandører af intelligente, bæredygtige systemløsninger har længe efterspurgt muligheder for fuld-skala test muligheder, og derfor vil Frederikssund i de kommende år åbne for test & demo-projekter i forbindelse med kommunens ambitiøse erhvervs- og byudviklingsplaner.