Etablering af vindmøller

Frederikssund Kommune er i gang med et ambitiøst udviklingsprojekt med etableringen af den kommende nye by, Vinge. Her er der bl.a. planer om at opføre vindmøller for at sikre en vedvarende energiforsyning.

Byudviklingsprojektet Vinge har en stærk miljøprofil - og det hænger fint sammen med Frederikssund Kommunes ønske om at være en klimakommune og store lokale erhvervsaktørers arbejde med at sikre en mere bæredygtig produktion. Derfor er der også bred opbakning til tankerne om at opføre en mindre vindmøllepark ved Vinge for at forsyne byen med elektricitet.

Frederikssund Kommune har gennemført en høring for at undersøge potentielle placeringer af vindmøllerne. Og konklusionen er efterfølgnede, at det er muligt at opføre 3 110 meter høje vindmøller ved Vinge.

Det giver en samlet kapacitet på 6-7 MW - svarende til en elproduktion, der kan forsyne Vinge med elektricitet frem til ca. 2030, forudsat den forventede udbygning af byen holder. Næste skridt i processen er en realisering af projektet, og kommunen har derfor taget kontakt med flere vindmølleproducenter og andre virksomheder.