FUEL

FUEL er et stort uddannelsesprojekt, som Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og de fire erhvervsskoler TEC, SOPU, Esnord og Knord står bag.

Projektet FUEL skal sørge for, at flere af Frederikssunds unge mennesker starter på og gennemfører en erhvervsuddannelse.

FUEL -  der står for Før, Under og Efter Læringsmiljøer - skal være med til at sikre en stærk fødekæde fra de lokale uddannelser og ind i de lokale virksomheder, hvoraf mange oplever mangel på kvalificeret arbejdskraft.

FUEL har fået tildelt i alt 13 millioner kroner i støtte fra EU's Socialfond og fra Region Hovedstadens regionale erhvervsudviklingsmidler.

Konkret skal FUEL iværksætte en række aktiviteter, der tilsammen støtter op om elevernes valg- og læringsprocesser, der finder sted i de tre faser i elevernes liv: Før valg af uddannelse, under uddannelse og efter gennemførelse af grundforløbet. Og ikke mindst i overgangene ind imellem.

Rammen for projektets indsatser er, at alle aktiviteter udspringer af det tværgående, koordinerede og forpligtende samarbejde mellem kommune, virksomheder og erhvervsskoler med fokus på det udvidede Campus i Frederikssund.

MÅLSÆTNINGER I FUEL

FUEL-projektet sigter efter tre effektmål:

1. antal elever, der vælger en erhvervsuddannelse, stiger med 314.
2. antal elever, der gennemfører en erhvervsuddannelse, stiger med 193 i 2022.
3. antal indgåede praktikaftaler stiger med 205.

FUEL, støtter og samarbejdspartnere

udsnit af PR og Kommunikation

Læs artiklen om millionstøtten til FUEL her.

> Galleri fra CampusDag XL 2018.

> Virksomheder mødte fremtidens arbejdskraft

> Video, Kloge Hænder 2018:

> Video, Workshop før Kloge Hænder 2018:

> Video, Kloge Hænder 2017 - Hvad var udbyttet?:

> Video, Kloge Hænder 2017:

> Video, Åbning af Campus Frederikssund:

Eksterne medier:

TV2 Lorry - indslag fra CampusDag XL 2018: Grib værktøjet 

Lokalavisen Frederikssund: Virksomheder bød sig til for de unge

Lokalavisen Frederikssund: Masser af inspiration til unges uddannelse (se side 14 + 20)

Frederiksborg Amts Avis: En dag med fokus på erhvervsuddannelser

TV2 Lorry: Uddannelsesprojekt modtager 13 millioner kroner

Lokalavisen Frederikssund: Million-støtte skal sætte turbo på erhvervsuddannelser