Styr Energien

Projektet Styr Energien vil afprøve samarbejds- og forretningsmodeller, der skal kunne to ting. De skal kunne gøre det attraktivt for små virksomheder at spare energi, og gøre det rentabelt for installatører og leverandører af energibesparelsesprodukter at have små virksomheder som kunder.

Fokus på SMV'er

I langt de fleste små virksomheder er det, med hjælp fra kommunens tilsynsmedarbejdere og tilknyttede energirådgivere, muligt at spare omkring 20 procent energi ved at gennemføre relativt billige energibesparende tiltag. Det viser blandt andet erfaringer fra tidligere projekter. Tiden og omkostningerne forhindrer imidlertid mange mindre virksomheder i at kontakte en energirådgiver eller en anden leverandør af energibesparende produkter for at få hjælp til at skabe overblik over energiforbruget og –besparelsespotentialerne. For de store energirådgivere er de mindre virksomheder knap så attraktive, da besparelsespotentialerne er relativt små. Derfor har Frederikssund Erhverv gennem arbejdet i Symbiose Frederikssund taget initiativ til at udarbejde en liste over lokale håndværkere, der er kvalificerede til at rådgive og udføre energibesparende tiltag i netop små- og mellemstore virksomheder. 

 

Den Lokale Håndværkerliste til energibesparelser

Se den lokale håndværkerliste her

Listen udbygges hele tiden så hvis du er en lokal håndværker med de rette kompetencer, så tag endelig kontakt til

Niels Larsen

Telf: 20 34 36 22

Email: nl@frederikssunderhverv.dk

 

Tværkommunalt projekt

Styr Energien er et projekt sat i værk af Gate21 som er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling. Læs mere om Gate21 her. Frederikssund kommune er en del af Gate21 og Frederikssund Erhverv udføre på visse punkter Frederikssund kommune's rolle. Styr Energien bliver ledet af Gate21 og partnerne er:

  • Kommuner: Allerød, Ballerup, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe og Høje-Taastrup
  • Virksomheder: TRE-FOR, Schneider Electric og Post Danmark
  • Vidensinstitution: Aalborg Universitet

 

Masser af gode historier

Styr Energien har været i gang siden februar 2014 og siden projektets start har mange små og mellemstore virksomheder sparet masser penge på energien. Læs nogle af de gode eksempler nedenunder: