Test&Demo faciliteter

Energiforsyningen i Vinge skal være fuldkommen bæredygtig. Det giver unikke muligheder for at lave et Test & Demo forløb - til glæde for både Vinge, de medvirkende virksomheder - og resten af Danmark.

Ambitionen med Vinge, den kommende by i Frederikssund Kommune, er at opføre en by med en fuldstændig vedvarende energiforsyning sammensat af varmepumper, solceller, solfangere og vindmøller. EUDP-studiet "Scenarier for energiinfrastruktur i Vinge" viser, at det er muligt at etablere dette modulært i takt med at byen udvikles.

Enestående muligheder
Det vil skabe en energimæssig fuldkommen elektrisk by. Noget helt unikt herhjemme - og derfor også en enestående mulighed for at undersøge vilkår, muligheder og konsekvenser af Folketinges energiforlig fra 2012. Dette sigter nemlig mod 100% CO2-neutralitet i 2035 gennem omstilling til vedvarende energikilder i både el- og varmeforsyningen i Danmark.  

Med opførelsen af Vinges energiforsyningsnet har man dermed mulighed for at gennemføre et Test & Demo forløb. Derfor ansøger kommunen Energistyrelsen om et nyt 3-årigt EUDP-projekt, som skal måle og analysere på udviklingen af Vinges energiforsyning. Resultaterne kan både anvendes til den videre udvikling af Vinge - og af de virksomheder, som arbejder med omstillingen til det kommende nye energimarked.