Vedtægter

Frederikssund Erhvervs- og og Turistcenter er etableret som en forening og er stiftet i 2007 på initiativ af Erhvervsparaplyen for Frederikssund Kommune.

Frederikssund Erhverv er en selvstændig enhed, der fungerer som bindeled mellem erhvervsliv og kommune. Ifølge vedtægterne skal Frederikssund Erhverv styrke udviklingen af erhverv, turisme, handel og kultur i Frederikssund Kommune. Læs mere i vedtægterne for Frederikssund Erhverv - eller læs referatet fra seneste generalforsamling i Frederikssund Erhverv.